Jump to content

ຮູບສີ່ແຈສາກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຮູບສີ່ແຈ ຂະໜາດ 5 ຄູນ 4

ໃນ ເລຂາຄະນິດ, ຮູບສີ່ແຈສາກ ແມ່ນ ຮູບສີ່ແຈ ທີ່ທຸກໆແຈ ແມ່ນ ມຸມສາກ.

ຂະໜາດ ຂອງ ຂ້າງທີ່ຍາວກວ່າ ເອີ້ນວ່າ ລວງຍາວ , ແລະ ຂອງ ຂ້າງທີ່ສັ້ນກວ່າ ເອີ້ນວ່າ ລວງກວ້າງ. ເນື້ອທີ່ ຂອງ ຮູບສີ່ແຈສາກ ເທົ່າກັບ ຜົນຄູນ ຂອງ ລວງຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງ; ຫຼື, . ຕົວຢ່າງ, ເນື້ອທີ່ ຂອງ ຮູບສີ່ແຈສາກ ທີ່ ລວງຍາວ ເທົ່າ 5 ແລະ ລວງກວ້າງ ເທົ່າ 4 ແມ່ນ 20, ເພາະວ່າ .