Jump to content

ຮູບໜຶ່ງແຈ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຮູບໜຶ່ງແຈສະເໝີ ຢູ່ ເທິງຮູບວົງມົນ

ຮູບໜຶ່ງແຈ(ພາສາອັງກິດ:henagon,monogon)ແມ່ນ ຮູບຫຼາຍແຈປະເພດໜຶ່ງ、ທີ່ມີ 1 ຂ້າງ (ເສດຖະສາດ) ແລະ 1 ຈອມ.ໃນ ສັນຍາລັກຊຸເລຟລີ ຈະສະແດງວ່າ {1}. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຮູບໜຶ່ງແຈມີແຕ່ໜຶ່ງຂ້າງ ແລະ ໜຶ່ງແຈ ສະນັ້ນ ທຸກໆຮູບໜຶ່ງແຈ ກໍ່ຈະແມ່ນ ຮູບໜຶ່ງແຈສະເໝີ ໄປໃນໂຕ. ຢູ່ ໃນ ເລຂາຄະນິດຢູຄລິດ ຮູບໜຶ່ງແຈຖືວ່າ ເປັນຮູບທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະ ຂ້າງຈະຂະຫຍາຍໄປຮອດອະສົງໄຂ, ແຕ່ ໃນ ເລຂາຄະນິດກາງຫາວ ຖືວ່າສາມາດ ແຕ້ມຮູບໜຶ່ງແຈທີ່ມີຂອບເຂດໄດ້ ໂດຍການແຕ້ມມັນ ຢູ່ ຮູບວົງມົນໃຫຍ່.

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

  • Herbert Busemann, The geometry of geodesics. New York, Academic Press, 1955