Jump to content

ອົງກອນນິຕິບັນຍັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອົງກຣນິຕິບັນຍັຕ ຫຼື ສພາ ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ 3 ອຳນາດລັດ ຄື (1) ອຳນາຈນິຕິບັນຍັຕ(ສພາ), (2)ອຳນາຈບໍຣິຫາຣ(ລັດຖະບານ), (3)ອຳນາຈຕຸລາກາຣ(ສານ). ກາຣມີ ສພາ ຖືໄດ້ວ່າ ແມ່ນ ເງື່ອນໄຂໜຶ່ງ ຂອງ ຣະບົບກາຣປົກຄອງແບບ ປະຊາທິປຕັຍ ທີ່ ປະຊາຊົນ ມີ ສິທທິເປັນເຈົ້າ ເພາະ ໂດຍ ທົ່ວໄປແລ້ວ ມີ ແຕ່ ສມາຊິກສພາ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ ປະຊາຊົນໃນປະເທສໃດໜຶ່ງ ຈະສາມາດ ສະທ້ອນຄວາມເຫັນ ຂອງ ຕົນເອງ ຕໍ່ກັບ ກາຣບໍຣິຫານປະເທສ ໂດຍ ຜ່ານ ກາຣອອກສຽງ ໃນ ກາຣເລືອກຕັ້ງໄດ້. ປຈຸບັນ ບາງປະເທສ ກໍ່ມີຣະບົບ 2 ສພາ ຄື ສພາຕໍ່າ ແລະ ສພາສູງ, ຫຼື ບາງ ປະເທສ ກໍ່ມີແຕ່ ສພາດຽວ.