ສະພາຕໍ່າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສະພາຕໍ່າແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງກົດຫມາຍ ແລະການຕັດສີນປັນຫາຊີ້ຂາດສະຕາກຳຂອງປະເທດ, ນອກນັ້ນຍັງເປັນສະພາທີ່ປະກອບດ້ວຍ ສຳມາຊິກສະພາທີ່ ຖືກເລືອກຕັ້ງມາຈາກປະຊາຊົນໂດຍຕົງ ຊຶ່ງເປັນການສະແດງເຖິງສຽງຂອງປະຊາທິປະໄຕຢ່າງແທ້ຈິງ ສະນັ້ນການວິໃຈການເມືອງ ນັກຄົ້ນຄວົ້າເລື້ອງການປົກຄອງຈຶ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແດ່ສະພາຕໍ່າ ຫຼາຍກ່ອນສະພາສູງ ເພາະສະພາສູງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍສາມາຊິກທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງກັນຂື້ນມາ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການເລືອກຕັ້ງ.