Jump to content

ອຳນາດຕຸລາການ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອຳນາດຕຸລາການ ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນ 3 ອຳນາດລັດ ຄື (1)ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ(ສະພາ), (2)ອຳນາດບໍລິຫານ(ລັດຖະບານ), ແລະ (3)ອຳນາດຕຸລາການ(ສານ). ມັນແມ່ນ ອຳນາດ ທີ່ ສານ ມີ ໃນການຕັດສິນວ່າ ການກະທຳໃດໜຶ່ງຖືກຕ້ອງ ຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ປະເທດນັ້ນໆ ຫຼືບໍ່.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]