Jump to content

ຄອມພິວເຕີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ອອກດີນາເຕີ)
Amiga 1000 (1985)

ຄອມພິວເຕີ (ຄຳເຄົ້າ: ຄອມພິວເຕີຣ໌, ອັງກິດ: computer) ຫຼື ອອກດີນາເຕີຣ໌ (ຝຣັ່ງ: ordinateur) ແມ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດທຳການ ຄຳນວນ, ຄິດໄລ່ ແລະປະມວນຜົນ ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ. ການທຳງານຂອງມັນແມ່ນ ຈະເຮັດໄປຕາມ ໂປຣແກຣມ (Program) ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງລາຍການຂອງຄຳສັ່ງ. ຄຳສັ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍຈະທຳການ ຈັດການ (Process) ຂໍ້ມູນ ທີ່ລວມມີທັງ ໂຕເລກ, ໂຕໜັງສື, ຮູບພາບ ຫຼື ສຽງ.

ຄອມພິວເຕີ ມີເປັນຫຼາຍໆຂະໜາດ. ຄອມພິວເຕີໃນຍຸກເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນ ຈະມີຂະໜາດເທົ່າກັບຫ້ອງໃຫຍ່ຫ້ອງໜຶ່ງ ແລະໃນຄອມພິວເຕີທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງມີຢູ່ ເຊັ່ນ "ຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ" (Super Computer) ທີ່ໃຊ້ສຳຫຼັບຄິດໄລ່ ທາງວິທະຍາສາດໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫລາຍ ເຊັ່ນ ການພະຍາກອນອາກາດ, ການວິເຄາະໂມເລກຸນ; "ເມນເຟຣມ" (Mainframe) ທີ່ ໃຊ້ສຳຫຼັບຄິດໄລ່ ການຊຳລະສະສາງ ໃນ ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ. ຄອມພິວເຕີທີ່ນ້ອຍກ່ວານັ້ນ ແລະ ເພື່ອການນຳໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ ເອີ້ນວ່າ "ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ" (Personal Computer) ແລະ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ສາມາດຖືຕິດໂຕໄປມາໄດ້ ເຊັ່ນ "ໂນດບຸກ"(Notebook computer). ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງມີ ຄອມພິວເຕີນ້ອຍໆ ທີ່ຖືກໃຊ້ ເພື່ອຄວບຄຸມບັນຊາ ເຄື່ອງຈັກ ທີ່ໃຫຍ່ກ່ວາ ເຊັ່ນ ກ້ອງດີຈີຕອລ, ຍົນ ແລະອື່ນໆ.

ຮາດແວ(Hardware)[ດັດແກ້]

ຄຳວ່າ ຮາດແວ (hardware) ໝາຍຄວາມເຖິງ ທຸກໆພາກສ່ວນ ຂອງ ຄອມພິວເຕີ ທີ່ ແມ່ນວັດຖຸ ເຊັ່ນ ແຜງວົງຈອນ, ໜ້າຈໍ, ໜ່ວຍສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ສາຍເຄເບິນ, ຄີບອດ, ຈັກພິມ, ເມົາສ໌ ແລະອື່ນໆ.

ປະຫວັດ ຂອງ ຮາດແວ ຂອງ ຄອມພິວເຕີ
ລຸ້ນທີໜຶ່ງ (ເມັກຄານິກ/ເມັກຄານິກໄຟຟ້າ) ຈັກຄິດໄລ່ ກົນໄກ Antikythera, ຈັກຂັ້ນ, Norden bombsight
ອຸບປະກອນໂປຣແກຣມໄດ້ ກີ່ຄິດໄລ່ Jacquard, ຈັກວິເຄາະ, Harvard Mark I, Z3
ລຸ້ນທີສອງ (ທໍ່ສູນຍາກາດ) ຈັກຄິດໄລ່ ຄອມພິວເຕີAtanasoff-Berry
ອຸບປະກອນໂປຣແກຣມໄດ້ ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC I
ລຸ້ນທີສາມ (ແທຣນຊິສເຕີ ແລະ SSI, MSI, LSI ເມນເຟຣມ System/360, BUNCH
ມິນິຄອມພິວເຕີ PDP-8, PDP-11, System/32, System/36
ລຸ້ນທີສີ່ (VLSI) ມິນິຄອມພິວເຕີ VAX, AS/400
4-bit ໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ Intel 4004, Intel 4040
8-bit ໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ Intel 8008, Intel 8080, Motorola 6800, Motorola 6809, MOS Technology 6502, Zilog Z80
16-bit ໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ 8088, Zilog Z8000, WDC 65816/65802
32-bit ໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ 80386, ເພັນຕຽມ, 68000, ARM architecture
64-bit ໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ [1] x86-64, PowerPC, MIPS, SPARC
ລະບົບເອັມເບດ 8048, 8051
ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ, ຄອມພິວເຕີເຄື່ອນທີ່, ອຸບປະກອນດິຈີຕານສ່ວນບຸກຄົນ (PDA), ຄອມພິວເຕີລະບົບສຳຜັດ, ຄອມພິວເຕີຕິດໂຕ
ເຊີເວີ
ທິດສະດີ/ຢູ່ໃນໄລຍະທົດລອງ ຄອມພິວເຕີຄວນຕຳ(Quantum computer)
ຄອມພິວເຕີເຄມີ
ຄອມພິວເຕີພັນທຸກຳ
ຄອມພິວເຕີແສງ
ຫົວຂໍ້ຮາດແວອື່ນໆ
ອຸບປະກອນອ້ອມຂ້າງ (ເຂົ້າ/ອອກ) ເຂົ້າ ເມົາສ໌, ຄີບອດ, ຈອຍສະຕິກ, ສະແກນເນີ
ອອກ ໜ້າຈໍ, ຈັກພິມ
ທັງສອງ ຟລອບປີດິສ, ຮາດດິສ, ດິສແສງ , ຈັກພິມທາງໄກ
ຄອມພິວເຕີບັສ ໄລຍະໃກ້ RS-232, SCSI, PCI(Peripheral Component Interconnect), USB
ໄລຍະໄກ (ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ) Ethernet, ATM(Asynchronous Transfer Mode), FDDI(Fiber distributed data interface)

ຊອຟແວ(Software)[ດັດແກ້]

ຊອຟແວ (Software) ໝາຍເຖິງຊຸດຄຳສັ່ງ ຫຼື ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຄຳສັ່ງໃຫ້ຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກຕາມລຳດັບຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງຂຽນຂື້ນດ້ວຍພາສາຂອງຄອມພິວເຕີ.

ຄວາມຮຼ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ ຄອມພິວເຕີ[ດັດແກ້]

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ,ເຮົາຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຼ້ຈັກບັນດາອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຄອມພິວເຕີເສຍກ່ອນ.

ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນຄອມພິວເຕີ (Computer)[ດັດແກ້]

  1. ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ (central processing unit )
  2. ໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກ ( Main memory )
  3. ໜ່ວຍຄວາມຈຳສຳຮອງ ( Secondary memory unit )
  4. ອຸປະກອນນຳຂໍ້ມູນ ( Input device )
  5. ອຸປະກ່ອນສະເເດງຜົນຂໍ້ມູນ ( Output device )

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

  1. ປະເພດ 64-bit ສ່ວນຫຼາຍພັດທະນາມາຈາກ ແບບ 32-bit.