ຄີບອດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

- ມາດຕະຖານແປນພິມສຳລັບຄອມພິວເຕີ 101/102 ປຸ່ມ ແມ່ນໄດ້ຄິດຄົ້ນໂດຍ Mark Tiddens ຂອງ Key Tronic Corporation ໃນປີ 1982. IBM ໄດ້ນຳເອົາແປ້ນພິມນີ້ມາໃຊ້ໃນປີ 1984 (ຫລັງຈາກທີ່ກ່ອນນ້ານີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ແປ້ນພິມ 84-ປຸ່ມເຊິງບໍ່ໄດ້ແຍກປຸ່ມລູກສອງແລະປຸ່ມຕົວເລກອອກຈາກກັນ.

- ແປ້ນພິມທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໂດຍທົ່ວໄປເປັນໄປຕາມຮູບແບບກຳນົດທີ່ມີຢູ່ໃນສ່ວນທີ່1, 2 ແລະ 5 ຂອງຊຸດມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 9995. ຄຸນສົມບັດເລົ່ານີ້ຖືກກຳນົດໄວ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍກຸ່ມທີ່ມາຈາກ AFNOR ໃນປີ 1984 ເຮັດວຽກພາຍໄຕ້ການເຮັດວຽກຂອງ Alain Souloumiac ຂອງສາຍວຽກດັ່ງກ່າວ ຜູ້ຊ່ຽວຊ່ານດ້ານການເຮັດວຽກໄດ້ຂຽນລາຍງານເຊິ່ງນຳມາໃຊ້ໃນມາດຕະຖານ ISO ໃນກອງປະຊຸມເບີລິນໃນປີ 1985 ແລະນັ້ນກະໄດ້ກາຍເປັນການອ້າງອິງເຖິງແປ້ນພິມຕົວໜັງສື

- ແປນພິມສຳລັບຄອມພິວເຕີ104/105-ປຸ່ມ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂີ້ນເມື່ອ 2ປຸ່ມ ⌘ Win ແລະປຸ່ມ ≣ Menu ຖືກເພິ່ມເຂົ້າໃນແຖວລຸ່ມ (ເປັນຕົ້ນສະບັບສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ Microsoft Windows).ແປ້ນພິມທີ່ໃໝ່ກວ່ານີ້ອາດຈະລວມແມ່ແຕ່ການເພິ່ມນຳອີກ. ເຊັ່ນປຸ່ມການເຂົ້າຫາອິນເຕີເນດ (ການນຳທາງຂອງ World Wide Web) ແລະປຸ່ມ multimedia (ເຂົ້າເຖິງ media players)ນຳ