ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຄອມພວີເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ເປັນຄອມພີວເຕີທີ່ໃຊ້ວຽກງານສະເພາະຂອງບຸກຄົນໃດໜື່ງ ເຊີງສາມາດພົຍພາໄປນຳໄດ້