Jump to content

ຈັກພິມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຈັກພິມ (printer) ໝາຍລວມເຖິງ ອຸບປະກອນການພິມທັງໝົດ ແຕ່ ບົດຄວາມນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ ຈັກພິມ ທີ່ ແມ່ນອຸບປະກອນ ການພິມ ຂອງ ຄອມພິວເຕີ.

ປະເພດ[ດັດແກ້]

ຈັກພິມພົ່ນເມິກ(Ink-jet printer)
ຈັກພິມເລເຊີ(Laser printer)

ຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່[ດັດແກ້]

Photo[ດັດແກ້]

ຈັກພິມພົ່ນສີແຄັນນອນ S520
Tandy DMP-133
ຕົວຢ່າງໂຕໜັງສືທີ່ຖືກພິມ
ຈັກພິມເລເຊີ LaserWriter Pro 630

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]