Jump to content

ສິງຫາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສິງຫາ ແມ່ນເດືອນທີແປດ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ໜຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກ ເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ກ່ອນເດືອນກັນຍາ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ແມ່ນເດືອນແປດ.