Jump to content

ປີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ປີ (ອັງກິດ: Year) ບົນໂລກໝາຍເຖິງ ຊ່ວງເວລາທີ່ໂລກ ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ (ສຸລິຍະຄະຕິ) ຫຼື ຊ່ວງເວລາທີ່ດວງຈັນໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ (ຈັນທະລະຄະຕິ)

ໃນດາວເຄາະແຕ່ລະດວງ ມີໄລຍະເວລາຂອງປີບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ "ປີຂອງດາວອັງຄານ" ມີຄວາມຍາວທີ່ແຕກຕ່າງກັບ "ປີຂອງດາວສຸກ" ເພາະດາວສຸກໃຊ້ເວລານການໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ ນ້ອຍກ່ວາດາວອັງຄານ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນການໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດຫຼາຍກ່ວາ

ໜຶ່ງປີ ສຸລິຍະຄະຕິ ມີ 365 ມື້ = 8,760 ຊົ່ວໂມງ = 525,600 ນາທີ = 31,536,000 ວິນາທີ

ປີສຸລິຍະຄະຕິ ອະທິກກະສຸລະທິນ ມີ 366 ມື້ = 8,784 ຊົ່ວໂມງ = 527,040 ນາທີ = 31,622,400 ວິນາທີ

ໜຶ່ງປີຈັນທະລະຄະຕິ ມີ 354 ຫຼື 355​ ມື້

ໃນໜຶ່ງປີປີສຸລິຍະຄະຕິ ຫຼື ປີຈັນທະລະຄະຕິ ມີ 12​ ເດືອນ

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]