Jump to content

ດວງຈັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ດວງຈັນ

ດວງຈັນ (ສັນຍາລັກ: ☾) ແມ່ນດາວເຄາະດາວໜຶ່ງໃນລະບົບສຸລິຍະ ທີ່ໂຄຈອນຮອບໂລກ ດວງຈັນນ້ອຍກວ່າໂລກຫຼາຍເທົ່າ ແລະມີແຮງດຶງດູດນ້ອຍກວ່າໂລກຫຼາຍ ຖ້າຫາກເຮົາໄປຍືນຢູ່ດວງຈັນ ເຮົາຈະມີນ້ຳໜັກນ້ອຍລົງ ແຕ່ມົວຂອງເຮົາຈະຄົງທີ່ ດວງຈັນໂຄຈອນຮອບໂລກໜຶ່ງຮອບ ໃຊ້ເວລາ ໜຶ່ງເດືອນ ຈຶງເກິດລະບົບສຸລິຍະຄະຕິຂຶ້ນ ດວງຈັນແມ່ນດາວບໍລິວານດວງດຽວຂອງໂລກ ຢູ່ ດວງຈັນມີຂຸມອຸກກະບາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະດາວຕ່າງ ໆ ບິນເຂົ້າມາຊົນດວງຈັນເປັນຈຳນວນຫລວງຫຼາຍ