ສຸລິຍະຄະຕິ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ສຸລິຍະຄະຕິ ແມ່ນປະຕິທິນອັນກ່ຽວກັບລະດູການແລະເດຄິເນຊັ້ນຂອງດວງອາທິດ

ປະຕິທິນໃນແນວນີ້ມີດັ່ງນີ້

ປະຕິທິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີ 365 ມຶ້. ໃນໜຶ່ງປີ ແລະເພີ່ມຕື່ມມື້ໜຶ່ງມື້ໃນປີອະທິກະສຸລະທິນ

ປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິອັນສະແດງດິຖີຈັນພ້ອມ ເອີ້ນວ່າປະຕິທິນສຸລິຍະຈັນທະລະຄະຕິ ແມ່ນ

ນອກເໜືອຈາກນີ້ ແມ່ນຍັງມີປະຕິທິນອັນບໍ່ແມ່ນປະຕິທິນສຸລິຍະຄະຕິ ແມ່ນ ປະຕິທິນຮິດເລາະ ອັນເປັນປະຕິທິນຈັນທະລະຄະຕິຂອງສາສະໜາອິສະລາມ, ປະຕິທິນທີ່ສອດຄ້ອງກັບຄາບຊິນອະດິກຂອງດາວສຸກ ແລະປະຕິທິນທີ່ສອດຄ້ອງກັບການຂຶ້ນຂອງດາວລຶກໃນທ້ອງຟ້າ.