Jump to content

ກັນຍາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ກັນຍາ ແມ່ນເດືອນທີເກົ້າ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ໜຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ກ່ອນເດືອນຕຸລາ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ແມ່ນເດືອນເກົ້າ.