Jump to content

ທັນວາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ເດືອນທັນວາ)

ທັນວາ ແມ່ນເດືອນທີສິບສອງ ໃນ 12​ ເດືອນ ຂອງ ໜຶ່ງປີ, ຫຼັງຈາກ ເດືອນພະຈິກ ແລະ ກ່ອນເດືອນມັງກອນ. ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນແບບງ່າຍໆວ່າ ແມ່ນເດືອນສິບສອງ.