Jump to content

ວິກິພີເດຍ:ຜູ້ດູແລລະບົບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເຄືອງມືຜູ້ດູແລລະບົບຂອງວິກິພີເດຍມັກຈະຖືກເບິ່ງວ່າຄື "ໄມ້ຖູພື້ນ"

ຜູ້ດູແລລະບົບ (ອັງກິດ: administrators, admin ຫຼື sysop) ເປັນຜູ້ຂຽນວິກິພີເດຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອດໍາເນີນການພິເສດໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວ ທັງຄວາມສາມາດໃນການບລັອກ ແລະ ປົດບລັອກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ແລະ ທີ່ຢູ່ໄວພີບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ລັອກ ແລະ ປົດລັອກໜ້າເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ ລຶບ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າ ປ່ຽນຊື່ໜ້າໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະເຄື່ອງມືອື່ນໆ

ເຊັ່ນດຽວກັບອາສາສະໝັກ ຜູ້ດູແລລະບົບຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຜ່ານຂະບວນການທົບທວນຊຸມຊົນກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງມູນນິທິວິກິພີເດຍ ຜູ້ດູແລລະບົບບໍ່ເຄີຍຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການຂັດແຍ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນອກເຫນືອຈາກການມີເຄື່ອງມືພິເສດ ຜູ້ດູແລລະບົບມີຄວາມສາມາດດຽວກັນກັບວິກິພີເດຍສະເລ່ຍ ບໍ່ມີສິດທິພິເສດ ຫຼືອຳນາດເໜືອຄົນອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂຽນບົດຄວາມ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ຫຼື ອອກຄຳເຫັນ ວິກິພີເດຍແມ່ນຊ່ວຍຮັກສາວິກິພີເດຍຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ບົດ​ຄວາມ​ ຫຼື ການເຝົ້າລະວັງການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ອື່ນໆ

ຜູ້ດູແລລະບົບແມ່ນໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເອງຫຼືຖືກສະເໜີຊື່ (ຢູ່ ວິກິພີເດຍ:ສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ) ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປະສົບການວິກິພີເດຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຄຸ້ນເຄີຍກັບຫຼັກການຂອງວິກິພີເດຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮັບຮູ້ຈາກຊຸມຊົນວິກິພີເດຍ

ປັດຈຸບັນ ວິກິພີເດຍພາສາລາວມີຜູ້ດູແລລະບົບ 4 ຄົນ

ຄວາມສາມາດທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນມາ[ດັດແກ້]

ຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາຂອງຜູ້ດູແລລະບົບສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນໃນທາງ ການໃຊ້ຄຳສັ່ງພິເສດຂອງຕົວໂປຣແກຣມ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ການຍ້ອນຂໍ້ມູນກັບໄປທີ່ການແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດ ການລົບບົດຄວາມ ການຮຽກບົດຄວາມທີ່ຖືກລົບຄືນມາ ການລັອກ ຫຼື ປົດລັອກໜ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ໄຂໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງ ການບັອກ ຫຼື ປົດບັອກຜູ້ໃຊ້ທີ່ມາລົບກວນ ການແກ້ໄຂໜ້າທີ່ຖືກລັອກ

ຜູ້ດູແລລະບົບຈະແບ່ງອອກເປັນ ຜູ້ດູແລລະບົບສິດທິແຕ່ງຕັ້ງ, steward ແລະ developer ດັ່ງນີ້

  • ຜູ້ດູແລລະບົບສິດທິແຕ່ງຕັ້ງ (bureaucrat) ມີສິດແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລລະບົບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖອດຖອນສິດໄດ້ ປ່ຽນຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະຮັບຮອງ ຫຼື ຍົກເລີກສະຖານະບັອດ ໄດ້
  • ຜູ້ດູແລ "steward" ສາມາດປ່ຽນສະຖານະຂອງຜູ້ໃຊ້ທຸກແບບ ໃນທຸກໂຄງການຂອງວິກິມີເດຍ
  • ຜູ້ດູແລ "developer" ເປັນລະດັບການຈັດການທາງເທັກນິກຂັ້ນສູງສຸດ (ໂດຍໃນລະດັບນີ້ ຈະມີລຳດັບຊັ້ນອີກ ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ຊາບ) ໂດຍສາມາດປ່ຽນແປງຊອບແວຂອງມີເດຍວິກິ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂອງວິກິມີເດຍໄດ້ໂດຍກົງ

ຮ້ອງຮຽນຜູ້ດູແລລະບົບທີ່ປະພຶດບໍ່ເໝາະສົມ[ດັດແກ້]

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນ ຫຼື ຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ດູແລລະບົບປະພຶດຕົວບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼືກະທຳການລຳອຽງ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຮຽນໄດ້ທີ່ໜ້າ ແຈ້ງຜູ້ດູແລລະບົບ ໂດຍກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຮຽນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ດູແລລະບົບຜູ້ນັ້ນໂດຍກົງກ່ອນ ແລະ ເບິ່ງທີ່ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດການເຈລະຈາ ແລະ ຖ້າເກີດຈາກການປະພຶດຕົວບໍ່ເໝາະສົມຂອງຜູ້ດູແລລະບົບຈິງ ຈະມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ດູແລນັ້ນອອກຈາກການເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ

ການຖອດຖອນຜູ້ດູແລລະບົບ[ດັດແກ້]

ໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍການຖອດຖອນຜູ້ດູແລລະບົບໂດຍກົງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ດູແລທີ່ປະພຶດຕົວບໍ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງອາດຖືຮ້ອງຂໍໃຫ້ອອກຈາກການເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ ຢ່າງໃດກໍຕາມສຳລັບຜູ້ດູແລລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ໂດຍກ່າວໄວ້ວ່າມີສ່ວນຮ່ວມແກ້ໄຂໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວໜ້ອຍກວ່າ 50 ຄັ້ງ ໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຈະມີການແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ດູແລໃຫ້ຊາບວ່າຍັງຄົງສົນໃຈເປັນຜູ້ດູແລລະບົບຕໍ່ ຫຼື ບໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຮັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄິດວ່າບໍ່ມີເວລາໃນການດູແລວິກິພີເດຍພາສາລາວ ແລະ ປະສົງຈະສະຫຼະສິດການເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ ສາມາດຕິດຕໍ່ ການຖອດຖອນສິດໃນການເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ

ຈະເປັນຜູ້ດູແລລະບົບໄດ້ແນວໃດ[ດັດແກ້]

ຫາກທ່ານຕ້ອງການສະເໜີຊາວວິກິພີເດຍລາຍໃດເປັນຜູ້ດູແລ (ທ່ານສາມາດສະເໜີຕົວເອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ) ໃຫ້ເພີ່ມຊື່ຊາວວິກິພີເດຍຜູ້ນັ້ນທີ່ ວິກິພີເດຍ:ສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ຊາວວິກິພີເດຍຜູ້ອື່ນອອກສຽງເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງຕໍ່ໄປ

ລາຍຊື່ຜູ້ດູແລລະບົບ[ດັດແກ້]

ຜູ້ດູແລລະບົບປະຈຸບັນ[ດັດແກ້]

ຂໍ້ມູນນີ້ດັດແກ້ຫຼ້າສຸດເມື່ອ 25 ເມສາ 2024 ສຳລັບຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ເບິ່ງທີ່ ລາຍຊື່ຜູ້ດູແລລະບົບ
ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອິນເຕີເຟສ ສີດທິແຕ່ງຕັ້ງ ສິດທິຖາວອນ ປີທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກ
Lookruk (ສົນທະນາ · ປະກອບສ່ວນ) 2022
Khomphoi28 (ສົນທະນາ · ປະກອບສ່ວນ) 2023
Ddjingjing (ສົນທະນາ · ປະກອບສ່ວນ) 2023
Jaijaikopwell (ສົນທະນາ · ປະກອບສ່ວນ) 2024

ອະດີດຜູ້ດູແລລະບົບ[ດັດແກ້]

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ສີດທິແຕ່ງຕັ້ງ ສິດທິຖາວອນ ປີທີ່ເຮັດວຽກ ໝາຍເຫດ
Drini (ສົນທະນາ · ປະກອບສ່ວນ) 2007 – 2008 ຜູ້ດູແລລະບົບຊົ່ວຄາວ
Tuinui (ສົນທະນາ · ປະກອບສ່ວນ) 2007 – 2016
Waerth (ສົນທະນາ · ປະກອບສ່ວນ) 2005 – 2014
ລະດັບຂັ້ນຜູ້ໃຊ້ໃນວິກິພີເດຍ
ບັອດ | ຜູ້ໃຊ້ | ຜູ້ດູແລລະບົບ | ຜູ້ດູແລລະບົບອິນເຕີເຟສ | ຜູ້ດູແລລະບົບສິດທິແຕ່ງຕັ້ງ | ຜູ້ກວດ​ສອບ​ຜູ້​ໃຊ້​ | ຜູ້ຄວບຄຸມປະຫວັດ | ຜູ້ດູແລໂຄງການ | ອື່ນໆ