ວິກິພີເດຍ:ຜູ້ດູແລລະບົບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຜູ້ດູແລລະບົບ (ອັງກິດ: administrators, admin ຫຼື sysop) ເປັນຜູ້ຂຽນວິກິພີເດຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອດໍາເນີນການພິເສດໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວ ທັງຄວາມສາມາດໃນການບລັອກແລະປົດບລັອກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ແລະທີ່ຢູ່ໄວພີບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ລັອກແລະປົດລັອກໜ້າເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ ລຶບແລະຟື້ນຟູໜ້າ ປ່ຽນຊື່ຫນ້າໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະເຄື່ອງມືອື່ນ ໆ

ເຊັ່ນດຽວກັບອາສາສະໝັກ ຜູ້ດູແລລະບົບຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຜ່ານຂະບວນການທົບທວນຊຸມຊົນກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງມູນນິທິວິກິພີເດຍ ຜູ້ດູແລລະບົບບໍ່ເຄີຍຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງການຂັດແຍ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນອກເຫນືອຈາກການມີເຄື່ອງມືພິເສດ ຜູ້ດູແລລະບົບມີຄວາມສາມາດດຽວກັນກັບວິກິພີເດຍສະເລ່ຍ ບໍ່ມີສິດທິພິເສດ ຫຼືອຳນາດເໜືອຄົນອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂຽນບົດຄວາມ ສະເໜີນະໂຍບາຍ ຫຼືອອກຄຳເຫັນ ວິກິພີເດຍແມ່ນຊ່ວຍຮັກສາວິກິພີເດຍຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ບົດ​ຄວາມ​ ຫຼືການເຝົ້າລະວັງການລ່ວງລະເມີດ ແລະອື່ນ ໆ

ຜູ້ດູແລລະບົບແມ່ນໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເອງຫຼືຖືກສະເໜີຊື່ (ຢູ່ ວິກິພີເດຍ:ສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ) ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປະສົບການວິກິພີເດຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຄຸ້ນເຄີຍກັບຫຼັກການຂອງວິກິພີເດຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮັບຮູ້ຈາກຊຸມຊົນວິກິພີເດຍ

ປະຈຸບັນ ວິກິພີເດຍພາສາລາວມີຜູ້ດູແລລະບົບ 1 ຄົນ

ຄວາມສາມາດທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນມາ[ດັດແກ້]

ຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາຂອງຜູ້ດູແລລະບົບສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນໃນທາງ ການໃຊ້ຄຳສັ່ງພິເສດຂອງຕົວໂປຣແກຣມ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ການຍ້ອນຂໍ້ມູນກັບໄປທີ່ການແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດ ການລົບບົດຄວາມ ການຮຽກບົດຄວາມທີ່ຖືກລົບຄືນມາ ການລັອກຫືຼປົດລັອກໜ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ໄຂໃນກໍລະນີທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງ ການບັອກຫືຼປົດບັອກຜູ້ໃຊ້ທີ່ມາຮົບກວນ ການແກ້ໄຂໜ້າທີ່ຖືກລັອກ

ຜູ້ດູແລລະບົບຈະແບ່ງອອກເປັນ ຜູ້ດູແລລະບົບສິດທິແຕ່ງຕັ້ງ, steward ແລະ developer ດັ່ງນີ້

  • ຜູ້ດູແລລະບົບສິດທິແຕ່ງຕັ້ງ (bureaucrat) ມີສິດແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລລະບົບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖອດຖອນສິດໄດ້ ປ່ຽນຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະຮັບຮອງຫຼືຍົກເລີກສະຖານະບອຕ ໄດ້
  • ຜູ້ດູແລ "steward" ສາມາດປ່ຽນສະຖານະຂອງຜູ້ໃຊ້ທຸກແບບ ໃນທຸກໂຄງການຂອງວິກິມີເດຍ
  • ຜູ້ດູແລ "developer" ເປັນລະດັບການຈັດການທາງເທັກນິກຂັ້ນສູງສຸດ (ໂດຍໃນລະດັບນີ້ ຈະມີລຳດັບຊັ້ນອີກ ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ຊາບ) ໂດຍສາມາດປ່ຽນແປງຊອຟແວຣ໌ຂອງມີເດຍວິກິ ແລະຖານຂໍ້ມູນຂອງວິກິມີເດຍໄດ້ໂດຍກົງ

ຮ້ອງຮຽນຜູ້ດູແລລະບົບທີ່ປະພຶດບໍ່ເໝາະສົມ[ດັດແກ້]

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນຫຼືຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ດູແລລະບົບປະພຶດຕົວບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼືກະທຳການລຳອຽງ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຮຽນໄດ້ທີໜ້າ ແຈ້ງຜູ້ດູແລລະບົບ ໂດຍກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຮຽນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ດູແລລະບົບຜູ້ນັ້ນໂດຍກົງກ່ອນ ແລະເບິ່ງທີ່ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ພົບບ່ອຍ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດການເຈລະຈາແລະຖ້າເກີດຈາກການປະພຶດຕົວບໍ່ເໝາະສົມຂອງຜູ້ດູແລລະບົບຈິງ ຈະມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ດູແລນັ້ນອອກຈາກການເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ

ການຖອດຖອນຜູ້ດູແລລະບົບ[ດັດແກ້]

ໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍການຖອດຖອນຜູ້ດູແລລະບົບໂດຍກົງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ດູແລທີ່ປະພຶດຕົວບໍ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງອາດຖືຮ້ອງຂໍໃຫ້ອອກຈາກກາຮເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ ຢ່າງໃດກໍຕາມສຳລັບຜູ້ດູແລລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວເປັນລະຍະເວລານຶ່ງ ໂດຍກ່າວໄວ້ວ່າມີສ່ວນຮ່ວມແກ້ໄຂໃນວິກິພີເດຍພາສາລາວຫນ້ອຍກວ່າ 50 ຄັ້ງ ໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຈະມີການແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ດູແລໃຫ້ຊາບວ່າຍັງຄົງສົນໃຈເປັນຜູ້ດູແລລະບົບຕໍ່ຫຼືບໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຮັດໜ້າທີ່ ຫຼືຄິດວ່າບໍ່ມີເວລາໃນການດູແລວິກິພີເດຍພາສາລາວ ແລະປະສົງຈະສະລະສິດກາຮເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ ສາມາດຕິດຕໍ່ ການຖອດຖອນສິດໃນການເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ

ຈະເປັນຜູ້ດູແລລະບົບໄດ້ແນວໃດ[ດັດແກ້]

ຫາກທ່ານຕ້ອງການສະເໜີຊາວວິກິພີເດຍລາຍໃດເປັນຜູ້ດູແລ (ທ່ານສາມາດສະເໜີຕົວເອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ) ໃຫ້ເພີ່ມຊື່ຊາວວິກິພີເດຍຜູ້ນັ້ນທີ່ ວິກິພີເດຍ:ສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ຊາວວິກິພີເດຍຜູ້ອື່ນອອກສຽງເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງຕໍ່ໄປ

ລາຍຊື່ຜູ້ດູແລລະບົບ[ດັດແກ້]