Jump to content

ວິກິພີເດຍ:ນະໂຍບາຍແລະແນວປະຕິບັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ນະໂຍບາຍແລະແນວປະຕິບັດຂອງວິກິພີເດຍ ຖືກພັດທະນາໂດຍຊຸມຊົນເພື່ອອະທິບາຍການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ ອະທິບາຍຫຼັກການຢ່າງຈະແຈ້ງ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ​ແລະ​ອື່ນ ໆ​ ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສ້າງ​ສາ​ນຸ​ຄົມ​ຟຣີ​ແລະ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ ນະໂຍບາຍທັງຫມົດອະທິບາຍມາດຕະຖານທີ່ຜູ້ໃຊ້ຄວນປະຕິບັດຕາມ (ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກທົ່ວໄປ) ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດບອກວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ ຫຼັກການຕົ້ນຕໍທັງຫມົດໄດ້ສະຫຼຸບໃນຫ້າເສົາຫຼັກ

ວິກິພີເດຍພະຍາຍາມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີທັດສະນະທີ່ເປັນກາງ ມີສຸພາບຊົນແລະເຊື່ອວ່າຄົນອື່ນມິເຈດຕະນາດີ ຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​ສູ່​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ສາ​ລານຸ​ກົມ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ແລະ​​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ຖ້າມີການຂັດກັນລະຫວ່າງນະໂຍບາຍແລະຄໍາແນະນໍາ ນະໂຍບາຍຄວນມາກ່ອນສະເໝີ ແຕ່ບາງຄັ້ງຂໍໃຫ້ເຈົ້າລືມກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາວິກິພີເດຍ

ການບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ

[ດັດແກ້]

ເນື່ອງຈາກທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ວິກິພີເດຍ ການແກ້ໄຂຫນ້າຂອງທ່ານແລະສົນທະນາປັນຫາກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນແມ່ນການປະຕິບັດຕົວເອງຂອງນະໂຍບາຍແລະຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການແກ້ໄຂຫນ້າບົດຄວາມ ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະມີບາງນະໂຍບາຍທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍຜູ້ດູແລລະບົບຂອງວິກິພີເດຍເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນການບລັອກຜູ້ໃຊ້ ແລະການນໍາໃຊ້ຊອບແວທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບວຽກງານຂອງຜູ້ດູແລລະບົບ

ນະໂຍບາຍຫຼັກ

[ດັດແກ້]

ເສົ້າຫຼັກທັ້ງ ໕ ຂອງວິກິພີເດຍ: ກົດລະບຽບຫຼັກທັງຫມົດທີ່ຈໍາເປັນ

  1. ວິກິພີເດຍຄືສາລານຸກົມ
  2. ວິກິພີເດຍມີທັດສະນະທີ່ເປັນກາງ
  3. ວິກິພີເດຍເຜີຍແຜ່ເນື້ອຫາຢ່າງເສລີ
  4. ມາລະຍາດໃນວິກິພີເດຍ
  5. ວິກິພີເດຍບໍ່ມີກົດລະບຽບທີ່ຕາຍໂຕ