Jump to content

ວິກິພີເດຍ:ແຈ້ງຜູ້ດູແລລະບົບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ແຈ້ງຜູ້ດູແລລະບົບ

ໜ້ານີ້ໄວ້ສຳລັບເພື່ອແຈ້ງລາຍງານຜູ້ດູແລລະບົບວິກິພີເດຍ

ຂໍ້ປະຕິບັດ
  • ໃສ່ຜົນຕ່າງທີ່ສະແດງເຖິງບັນຫາການຂຽນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໃຫ້ໄດ້ຫຍໍ້ ລາຍງານສັ້ນໆ ອາດຈະໄດ້ຄຳຕອບທີ່ວ່ອງໄວກວ່າ
  • ການລາຍງານແກ້ໄຂການກັ່ນຕອງ ໃຫ້ລາຍງານພ້ອມ ວັນ, ເວລາ, ໜ້າ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຕືອນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບກໍລະນີຂອງທ່ານໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ
  • ຖ້າຫາກພົບວ່າມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳຮ້ອງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພວກເຮົາຈະລຶບອອກຈາກໜ້ານີ້ເມື່ອພົບໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ ຢ່າສົ່ງປະເດັນເດີມເຂົ້າມາຊ້ຳ ເລື່ອງທີ່ແຈ້ງຜິດອາດຈະຖືກລຶບ ຫຼື ຍ້າຍໄປທີ່ອື່ນ ໃຫ້ເບິ່ງຄຳເຫັນໃນປະຫວັດໜ້າ
ໝາຍເຫດ
  • ສຳລັບຜູ້ດູແລລະບົບ ຖ້າຫາກໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບປະການໃດແລ້ວ ກະລຸນາລົງຊື່ ແລະ/ຫຼື ໃຊ້ {{Done}}, {{Not done}} ເພື່ອປິດເລື່ອງ
  • ຖ້າຫາກມີການຍ້າຍໄປໜ້າກ່ອງລວບລວມ ກະລຸນາປັບປຸງລິ້ງຂ້າມພາສາທີ່ວິກິດາຕ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນກັບ
ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອສ້າງເຊີບເວີແຄຊ
(ສຳລັບ ວິທີໃຊ້ ເບິ່ງ ວິກິພີເດຍ:ລ້າງເຊີບເວີແຄຊ)

ງານຄ້າງ[ດັດແກ້]