ລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Government) ແມ່ນຫມາຍເຖິງລັດຖະບານ ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ: ລະບົບຄອມພິວເຕີຣ໌, ລະບົບເຄືອຄ່າຍເນັຕເວີກ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນລະບົບການຈັດການວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດຖິພາບສູງຂື້ນ.