ເອເລັກໂຕຣນິກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ເອເລັກໂຕຣນິກ (electronics) ໝາຍເຖິງ ຂະແໜງວິຊາ ທີ່ ສຶກສາກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມ ການໄຫຼ ຫຼື ກະແສ ຂອງ ເອເລັກຕຣົງ ລວມທັງ ອຸປະກອນ ທີ່ ນຳໃຊ້ ກະແສເອເລັກຕຣົງນີ້.ປະຈຸບັນ ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ (electronic appliance) ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ຖືກນຳໃຊ້ກັນແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າ ທຸກໆອຸປະກອນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຊົມໃຊ້ ທີ່ ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຈະນຳໃຊ້ ເອເລັກໂຕຣນິກ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ.


DigitalTrends – ການປ່ຽນແບັດ MacBook Pro: ທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ – ວັນທີ 15 ມີນາ 2021 – Tyler Lacoma Laptop cũ

Bartery iPhone Viet Nam

Sửa điện thoại