ລະບົບສຽງພາສາລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຄືກັນກັບພາສາອື່ນໆ ພາສາລາວມີການອອກສຽງຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ໃນອະດີດຮອດປັດຈຸບັນ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບສຳນຽງທ້ອງຖິ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ປະຫວັດສາດຂອງການອອກສຽງພາສາລາວ[ດັດແກ້]

ລະບົບສຽງພາສາລາວ ເຊິ່ງໃນອະດີດເຄີຍເປັນພາສາໄຕບູຮານ ຫຼື ລາວບູຮານ (Proto-Tai) ໄດ້ມີການວິວັດທະນາການຫຼາຍນຳການເວລາ ໂດຍບາງສຳນຽງຍັງຄົງອະນຸຮັກບາງສ່ວນຂອງພາສາໄຕບູຮານໄວ້ບາງ. ບາງສິ່ງທີ່ໄດ້ປ່ຽນໄປໄດ້ແກ່:

 • ການລວມ ໄ [aj] ກັບ ໃ [aɯ] ເປັນສຽງດຽວກັນ. ພາສາລາວຫຼວງພະບາງຍັງມີທັງສອງສຽງນີ້ຢູ່ ເຊັ່ນ: ໄຄ່ [kʰaj] ກັບ ໃຄ່ [kʰaɯ].
 • ການລວມ [kʰ] ກັບ [x] ເປັນສຽງ [kʰ] ຂ. ພາສາໄທຂາວ ຍັງມີສອງສຽງນີ້ຢູ່.
 • ການສູນເສຍພະຍັນຊະນະຄວບເຊັ່ນ ປລາ ເປັນ ປາ (*pla > [paa]). ພາສາໄທມາຕະຖານຍັງມີຢູ່
 • ການປ່ຽນຈາກ ຣ ເປັນ ຮ (*r > [h]). ພາສາໄທມາຕະຖານຍັງມີຢູ່
 • ການປ່ຽນຈາກ [ʔb] ບ, [ʔd] ດ, [ʔj] ຢ (implosive sounds) ເປັນ [b], [d], [j].
 • ການສູນເສຍສຽງກ້ອງຂອງພະຍັນຊະນະສຽງກັກ (voiced plosive consonants) ເຊັ່ນ [d] > [tʰ]. ພາສາໄຕເກືອບທຸກພາສາໄດ້ມີການສຸນເສຍນີ້ ອັນເປັນເອກະລັກຂອງພາສາໄຕທັງຫຼາຍ.

ລະບົບສຽງLAOS[ດັດແກ້]

ະຍັນຊະນະ ລາວ[໑][ດັດແກ້]

ສຽງສັດທະອັກສອນພະຍັນຊະນະໃນພາສາລາວ (ສຽງແປວົງພາສາລາວແປງຄຳພາສາລາວໃຊ້ພາສາລາວໃຊ້ພາສາລາວ) ມີຢູ່ນຳກັນ 21 ສຽງ

* ສຽງ /ʔ/ ມີປາກົດຢູ່ໃນຄຳທີ່ມີສະລະສຽງສັ້ນແລະບໍ່ມີພະຍັນຊະນະສະກົດ

Lao

ສະລະລັດປະຊາທິປະໄຕ[ດັດແກ້]

ວັນນະຍຸດ[ດັດແກ້]

ພາສາລາວມີວັນນະຍຸດ 6 ສຽງ ສະແດງໃນຕາລາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.[໑] ໃນຄໍລັມເສັ້ນສະແດງຮູບຮ່າງສຽງວັນນະຍຸດ 1 ໝາຍເຖິງລະດັບສຽງຕ່ຳ, 3 ໝາຍເຖິງລະດັບສຽງກາງ, ແລະ 5 ໝາຍເຖິງລະດັບສຽลาว-ไทย

 1. ໑.໐ ໑.໑ Blaine Erickson, 2001. "On the Origins of Labialized Consonants in Lao". Analysis based on T. Hoshino and R. Marcus (1981). Lao for Beginners: An Introduction to the Spoken and Written Language of Laos. Rutland/Tokyo: Tuttle. Accessed 2009-12-19.

ບັນນານຸກົມ[ດັດແກ້]

 • Brown, J. Marvin. From Ancient Thai to Modern Dialects. Bangkok: Social Science Association Press of Thailand, 1965.
 • Chamberlain, James R. A New Look at the Classification of the Tai Languages. [s.l: s.n, 1972.
 • Conference on Tai Phonetics and Phonology, Jimmy G. Harris, and Richard B. Noss. Tai Phonetics and Phonology. [Bangkok: Central Institute of English Language, Office of State Universities, Faculty of Science, Mahidol University, 1972.
 • Diffloth, Gérard. An Appraisal of Benedict's Views on Austroasiatic and Austro-Thai Relations. Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1976.
 • Đoàn, Thiện Thuật. Tay-Nung Language in the North Vietnam. [Tokyo?]: Instttute [sic] for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, 1996.
 • Gedney, William J. On the Thai Evidence for Austro-Thai. [S.l: s.n, 1976.
 • Gedney, William J., and Robert J. Bickner. Selected Papers on Comparative Tai Studies. Michigan papers on South and Southeast Asia, no. 29. Ann Arbor, Mich., USA: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1989. ISBN 0-89148-037-4
 • Gedney, William J., Carol J. Compton, and John F. Hartmann. Papers on Tai Languages, Linguistics, and Literatures: In Honor of William J. Gedney on His 77th Birthday. Monograph series on Southeast Asia. [De Kalb]: Northern Illinois University, Center for Southeast Asian Studies, 1992. ISBN 1-877979-16-3
 • Gedney, William J., and Thomas J. Hudak. (1995). William J. Gedney's central Tai dialects: glossaries, texts, and translations. Michigan papers on South and Southeast Asia, no. 43. Ann Arbor, Mich: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan ISBN 0-89148-075-7
 • Gedney, William J., and Thomas J. Hudak. William J. Gedney's the Yay Language: Glossary, Texts, and Translations. Michigan papers on South and Southeast Asia, no. 38. Ann Arbor, Mich: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1991. ISBN 0-89148-066-8
 • Gedney, William J., and Thomas J. Hudak. William J. Gedney's Southwestern Tai Dialects: Glossaries, Texts and Translations. Michigan papers on South and Southeast Asia, no. 42. [Ann Arbor, Mich.]: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1994. ISBN 0-89148-074-9
 • Hudak, Thomas John. William J. Gedney's The Tai Dialect of Lungming: Glossary, Texts, and Translations. Michigan papers on South and Southeast Asia, no. 39. [Ann Arbor]: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, 1991. ISBN 0-89148-067-6
 • Li, Fang-kuei. 1977. Handbook of Comparative Tai. Honolulu, Hawaii: University of Hawai’i Press.
 • Li, Fang-kuei. The Tai Dialect of Lungchow; Texts, Translations, and Glossary. Shanghai: Commercial Press, 1940.
 • Østmoe, Arne. A Germanic-Tai Linguistic Puzzle. Sino-Platonic papers, no. 64. Philadelphia, PA, USA: Dept. of Asian and Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, 1995.
 • Sathāban Sūn Phāsā Qangkrit. Bibliography of Tai Language Studies. [Bangkok]: Indigenous Languages of Thailand Research Project, Central Institute of English Language, Office of State Universities, 1977.
 • Shorto, H. L. Bibliographies of Mon–Khmer and Tai Linguistics. London oriental bibliographies, v. 2. London: Oxford University Press, 1963.
 • Tingsabadh, Kalaya and Arthur S. Abramson. Essays in Tai Linguistics. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2001. ISBN 974-347-222-3