Jump to content

ມະນຸສະຍະນິຍົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ມະນຸສະຍະນິຍົມ (ອັງກິດ: Humanism) ແມ່ນທັດສະນະໃນປັດຊະຍາແລະຈະລິຍະທຳ ເຊິ່ງເນ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງມະນຸດ ຜູ້ຖືມະນຸສະຍະນິຍົມເຊື່ອວ່າມະນຸດຄວນໃຊ້ເຫດຜົນແລະຫຼັກຖານໃນການເຂົ້າໃຈໂລກເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອາໄສໂຊກລາງ ຫຼືສິ່ງເໜືອທຳມະຊາດ.

ອ້າງອີງ

[ດັດແກ້]