ປຶ້ມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ປຶ້ມຫຼາຍຫົວ

ປຶ້ມ ແມ່ນສື່ອັນລວບລວມຂອງຂໍ້ມູນ ປະເພດໂຕໜັງສື ແລະ ຮູບພາບ ອັນລົງໃນແຜ່ນເຈ້ຍຫຼືວັດຖຸອື່ນໆ ແລະລວມເຂົ້າດ້ວຍກັນ ໂດຍວິທີການ ຫຍິບເຫຼ່ມ ຫຼືທາກາວ ເຂົ້ານຳກັນຢູ່ບໍລິເວນຂອບດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ໂດຍມີສ່ຳຕ່າງໆ ກັນ ແຕ່ມັກຈະບໍ່ເຮັດໃຫຍ່ກວ່າການຈັບແລະເປີດອ່ານສະດວກ. ປຶ້ມມັກເປັນແຫຼ່ງລວບລວມຂໍ້ມູນ ຄວາມຮູ້ ວັນນະກຳຕ່າງໆ. ສຳລັບປຶ້ມໃນຮູບແບບອັນຈັດໃນແບບເອເລັກໂຕນິກຈະເອີ້ນວ່າ ປຶ້ມເອເລັກໂຕນິກ ຫຼື ອີບຸກ (e-book).