Jump to content

ນ້ຳເຕົ້າຮູ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ນ້ຳເຕົ້າຮູ້ໃນຈອກ

ນ້ຳເຕ້າຮູ້ (ອັງກິດ: soy milk, ຝຣັ່ງ: lait de soja) ຫຼື ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ ເປັນເຄື່ອງດື່ມຊະນິດນຶ່ງ ເຊິ່ງຜະລິດຈາກການບົດຖົ່ວເຫຼືອງແລະນຳໄປຕົ້ມກອງຈົນເຈືອຈາງລົງ. ອາດປຸງດ້ວຍນ້ຳຕານແລະອື່ນໆ. ກິນໄດ້ທັນທີ. ນິຍົມຊົມຊື່ນກິນເປັນມື້ເຊົ້າ ຫຼືເຮັດເປັນນ້ຳເຕ້າຮູ້ຊົງເຄື່ອງໂດຍໃສ່ສາຄູ ໝາກເດືອຍ ຖົ່ວແດງ ວຸ້ນ ຫຼືທັນຍະຫານຊະນິດອື່ນໆ ຯລຯ ຕາມຄວາມມັກ.