Jump to content

ຖະຫວິນ ອຸດຸນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຖະຫວຶນ ອະດຸນ (3 ພະຈຶກ 1909 - 4 ມີນາ 1949) ເປນນັກການເມືອງຊາວໄທ ຫນື່ງໃນສີ່ຮິດຖະມນຕີທີ່ຖູກສັງຫານເມື່ອປີ 1949 ປະກອບດ້ວຍ ຈຳລອງ ດາວເຮືອງ, ທອງອຶນ ພູຮຶພັດ, ທອງເປລວ ຊນລະພູມ ແລະ ຖະຫວຶນ ອະດຸນ