Jump to content

ທອງເປລວ ຊນລະພູມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ທອງເປລວ ຊນລະພູມ

ທອງເປລວ ຊນລະພູມ (6 ກຸມພາ ຄ.ສ. 2455- 4 ມີນາ ຄ.ສ. 2492) ເປນນັກການເມືອງຊາວໄທ ຫນື່ງໃນສີ່ຮິດຖະມນຕີທີ່ຖູກສັງຫານເມື່ອປີ 1949 ປະກອບດ້ວຍ ຈຳລອງ ດາວເຮືອງ, ທອງອຶນ ພູຮຶພັດ ທອງເປລວ ຊນລະພູມ ແລະ ຖະຫວຶນ ອະດຸນ