Jump to content

ຈຳລອງ ດາວເຮືອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຈຳລອງ ດາວເຮືອງ

ຈຳລອງ ດາວເຮືອງ (9 ຕຸລາ 1910 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2492) ເປນນັກການເມືອງຊາວໄທ ຫນື່ງໃນສີ່ຮິດຖະມນຕີທີ່ຖູກສັງຫານເມື່ອປີ 1949 ປະກອບດ້ວຍ ຈຳລອງ ດາວເຮືອງ, ທອງອຶນ ພູຮຶພັດ ທອງເປລວ ຊນລະພູມ ແລະ ຖະຫວຶນ ອະດຸນ