Jump to content

ຕຳລາຂັ້ນສາມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສາມ

ໃນ ເສດຖະສາດ, ຕຳລາຂັ້ນສາມ ແມ່ນ ຕຳລາເສດຖະສາດ ໃນ ຮູບຮ່າງ

ໂດຍທີ່ a ຕ່າງສູນ. ເວົ້າງ່າຍໆ ມັນແມ່ນ ຕຳລາພະຫຸພົດ ທີ່ມີກຳລັງ ເທົ່າສາມ. ຜົນຕຳລາ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສາມ ຈະເປັນ ຕຳລາຂັ້ນສອງ. ສັງຄະນິດ ຂອງ ມັນຈະກາຍເປັນ ຕຳລາຂັ້ນສີ່.

ຖ້າໃຫ້ ƒ(x) = 0 ແລະ ຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານວ່າ a ≠ 0 ກໍ່ຈະໄດ້ ສົມຜົນຂັ້ນສາມ ໃນ ຮູບຮ່າງ:

ຖ້າໃຫ້ a = 0 ມັນກໍຈະກາຍເປັນ ສົມຜົນຂັ້ນສອງ. ຖ້າ a = b = 0 ມັນຈະກາຍເປັນ ສົມຜົນເສັ້ນຊື່.

ໂດຍປົກກະຕິ, ສຳປະສິດ a, b,c, d ຈະເປັນ ຈຳນວນຈິງ.

ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຂັ້ນສາມ[ດັດແກ້]

ຕໍ່ກັບ

ໃຈຜົນ x ຈະໄດ້ຈາກ

ໂດຍທີ່

=ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]