ຕຳລາຂັ້ນສອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ຕຳລາຂັ້ນສອງ ແມ່ນ ຕຳລາພະຫຸພົດ ທີ່ມີຮູບຮ່າbhgnnhbb , where . ຖ້າ ຕຳລາຂັ້ນສອງມີຄ່າເທົ່າສູນ ກໍ່ຈະສາມາດເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນຂັ້ນສອງ.

ບັນດາຮູບຮ່າງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ[ແກ້ໄຂ]

  • ແມ່ນຮູບແບບທົ່ວໄປ,
  • ແມ່ນຮູບແບບແຍກສ່ວນຄູນ, ໂດຍທີ່ ແລະ ຈະແມ່ນ ໃຈຜົນ ຂອງ aສົມຜົນຂັ້ນສອງ

ເສັ້ນສະແດງ[ແກ້ໄຂ]

ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຮູບຮ່າງໃດ ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສອງ ຈະເປັນຮູບປາລາໂບນ ດັ່ງຂ້າງເທິງ.

  • ຖ້າ , ປາລາໂບນຈະເປີດຂື້ນທາງເທິງ.
  • ຖ້າ , ປາລາໂບນຈະເປີດລົງທາງລຸ່ມ.

ເບິ່ງຕື່ມ[ແກ້ໄຂ]