ຕຳລາຂັ້ນສອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຕຳລາຂັ້ນສອງ ແມ່ນ ຕຳລາພະຫຸພົດ ທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນປາຣາໂບນ, ເມື່ອ . ຖ້າ ຕຳລາຂັ້ນສອງມີຄ່າເທົ່າສູນ ກໍ່ຈະສາມາດເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນຂັ້ນສອງ.

ບັນດາຮູບຮ່າງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ[ດັດແກ້]

  • ແມ່ນຮູບແບບທົ່ວໄປ,
  • ແມ່ນຮູບແບບແຍກສ່ວນຄູນ, ໂດຍທີ່ ແລະ ຈະແມ່ນ ໃຈຜົນ ຂອງ aສົມຜົນຂັ້ນສອງ

ເສັ້ນສະແດງ[ດັດແກ້]

ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຮູບຮ່າງໃດ ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສອງ ຈະເປັນຮູບປາຣາໂບນ ດັ່ງຂ້າງເທິງ.

  • ຖ້າ , ປາຣາໂບນຈະຫງາຍຂື້ນທາງເທິງ.
  • ຖ້າ , ປາລາໂບນຈະຄວໍ່າລົງທາງລຸ່ມ.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]