Jump to content

ກຸ່ມພາສາໄຕ-ກະໄດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ກຸ່ມພາສາໄທ-ກະໄດ)
ຮູບສະແດງຜູ້ເວົ້າພາສາກຸ່ມໄທ-ກະໄດ (ສີມ້ວງອ່ອນ)

ພາສາກລຸ່ມໄທ-ກະໄດແມ່ນກຸ່ມພາສາທີ່ເວົ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະທາງໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ

ພາສາ[ດັດແກ້]