ກຸ່ມພາສາໄຕ-ກະໄດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຮູບສະແດງຜູ້ເວົ້າພາສາກຸ່ມໄທ-ກະໄດ (ສີມ້ວງອ່ອນ)

ພາສາກລຸ່ມໄທ-ກະໄດແມ່ນກຸ່ມພາສາທີ່ເວົ້າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະທາງໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ

ພາສາ[ດັດແກ້]