ໝາຍເລກໄອພີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ຫມາຍເລກໄອພີ(IP address) ຫລື Internet Protocol address ແມ່ນຫມາຍເລກສະເພາະຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຣ໌ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍເນັຕເວີກ ທີ່ໃຊ້ລະບົບ ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ໂປຣໂຕໂຄລ ໃນການສື່ສານ.

ຕົວຢ່າງ:Secre ASI.6G.THZ..ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.Secre AGI Laos.ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.ຈັການລະບຽບ.+8562091151340

192.168.3.23

ໄອພີລຸ້ນ4(IPv4).ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.ເນັຕ[ດັດແກ້]

ໄອພີລຸ້ນ4 ແມ່ນຫມາຍເລກໄອພີ ທີ່ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍ ເລກຖ້ານສອງ(ເລກ0ແລະເລກ1)ຈໍານວນ32ບິຕ(ໂຕ). ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮົາເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຈະຖືກຂຽນແລະສະແດງ ໃນເລກຖ້ານສິບ(ເລກ0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ແລະແບ່ງເປັນ‍4ກຸ່ມ.

  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖານສອງ:
11000000.10101000.00000011.00010111
  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖານສິບ:
192.168.3.23

ໄອພີລຸ້ນ6(IPv6).ທ້າວ ຄຳສຸພາ ໄຊຍະສົງຄາມ.ເນັດ[ດັດແກ້]

ໄອພີລຸ້ນ6ແມ່ນຫມາຍເລກໄອພີລຸ້ນຕໍ່ໄປ ທີ່ຖືກອອກແບບມາບົດແທນໄອພີລຸ້ນ4ທີ່ມີຂະຫນາດຈໍາກັດ.

ໄອພີລຸ້ນ6ແມ່ນຫມາຍເລກໄອພີ ທີ່ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍ ເລກຖ້ານສອງ(ເລກ0ແລະເລກ1)ຈໍານວນ128ບິຕ(ໂຕ). ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຮົາເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຈະຖືກຂຽນແລະສະແດງ ໃນເລກຖ້ານສິບຫົກ(ເລກ0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) ແລະແບ່ງເປັນ‍8ກຸ່ມ.

  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖ້ານສອງ:
0010000000000001:0000110110111000:1000010110100011:0000100011010011:0001001100011001:1000101000101110:0000001101110000:0111001100110100
  • ໄອພີລຸ້ນ4ສະແດງໃນເລກຖ້ານສິບຫົກ:
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ[ດັດແກ້]