Jump to content

ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ໂປຣໂຕໂຄລ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


Internet Protocol suite in operation between two hosts connected via two routers and the corresponding layers used at each hop

Sample encapsulation of application data from UDP to a Link protocol frame

ອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ໂປຣໂຕໂຄລ(Internet Protocol ຫລື IP) ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ໄອພີ ແມ່ນຂໍ້ກໍານົດ(ໂປຣໂຕໂຄລ) ຂອງການສົ່ງແລະຮັບຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣ໌ເນັຕ ທີ່ໃຊ້ຫມາຍເລກໄອພີ.

ການສົ່ງແລະຮັບຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣ໌ເນັຕ, ຂໍ້ມູນຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຫໍ່ນ້ອຍ ເອີ້ນວ່າ ແພກເກຕ, ແລະສ່ວນຫົວຂອງແພກເກຕ ຈະມີຫມາຍເລກໄອພີຂອງຕົ້ນທາງ ແລະ พฤศจิกายนຫມາຍເລກໄອພີຂອງປາຍัທາງ.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ[ດັດແກ້]