ແມ່ແບບ:ກ່ອງຂໍ້ມູນ ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Documentation icon ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ[ເບິ່ງ] [ແກ້] [ປະຫວັດ] [ລ້າງແຄຊ]

ການໃຊ້ງານ[ດັດແກ້]

ກ່ອງຂໍ້ມູນຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ (ອັງກິດ: military conflict infobox) ເປັນແມ່ແບບກ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ສະແດງຂໍ້ມູນສຳຄັນແລະສະຫຼຸບຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ ເຊັ່ນ ຍຸດທະການ (battle) ການທັບ (campaign) ສົງຄາມ (war) ລວມທັງຊຸດສົງຄາມອື່ນທີ່ສຳພັນກັນ

ຄຳຊີ້ແນະ

ຂໍ້ມູນທີ່ໃສ່ລົງໃນກ່ອງຂໍ້ມູນຄວນໃຊ້ຫຼັກດຽວກັບການຂຽນບົດນຳຂອງບົດຄວາມ ເຊິ່ງຄວນເປັນສະຫຼຸບຂອງເນື່ອຫາໃນບົດຄວາມ ຈະບໍ່ໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີການອະທິບາຍ ຫຼື ຂັດແຍ້ງກັບເນື້ອຫາໃນບົດຄວາມ ພາຣາມິເຕີໃດທີ່ເນື້ອຫາບໍ່ມີມູນ ຫຼື ຍັງເປັນທີ່ສົງໄສຄວນເວັ້ນໄວ້ ການອ້າງອີງໃນກ່ອງຂໍ້ມູນຄວນໃຊ້ການພິຈາລະນາເຊັ່ນດຽວກັບການອ້າງອີງໃນບົດນຳ (ເຊິ່ງປົກກະຕິຄວນອ້າງອີງໃນສ່ວນເນື້ອຫາແທນ)

{{{conflict}}}
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ {{{partof}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright=1]]
{{{caption}}}
ວັນທີ{{{date}}}
ສະຖານທີ່
{{{place}}}
{{{coordinates}}}
ສະຖານະ {{{status}}}
ດິນແດນ
ປ່ຽນແປງ
{{{territory}}}
ຄູ່ສົງຄາມ
{{{combatant1}}} {{{combatant2}}} {{{combatant3}}} {{{combatant4}}} {{{combatant5}}}
ຜູ້ບັນຊາການ ແລະ ຜູ້ນຳ
{{{commander1}}} {{{commander2}}} {{{commander3}}} {{{commander4}}} {{{commander5}}}
ໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
{{{units1}}} {{{units2}}} {{{units3}}} {{{units4}}} {{{units5}}}
ກຳລັງ
{{{strength1}}} {{{strength2}}} {{{strength3}}} {{{strength4}}} {{{strength5}}}
ຄວາມສູນເສຍ
{{{casualties1}}} {{{casualties2}}} {{{casualties3}}} {{{casualties4}}} {{{casualties5}}}
{{{notes}}}
ໂຄ້ດກ່ອງຂໍ້ມູນສຳລັບຄັດລອກ
{{ກ່ອງຂໍ້ມູນ ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ
| conflict  = 
| width    = 
| partof   = 
| image    = 
| image_size =
| alt     =
| caption   = 
| date    = 
| place    = 
| coordinates = <!--Use the {{coord}} template -->
| map_type  = 
| map_relief = 
| map_size  = 
| map_marksize = 
| map_caption = 
| map_label  = 
| territory  = 
| result   = 
| status   = 
| combatants_header = 
| combatant1 = 
| combatant2 = 
| combatant3 = 
| commander1 = 
| commander2 = 
| commander3 = 
| units1   = 
| units2   = 
| units3   = 
| strength1  = 
| strength2  = 
| strength3  = 
| casualties1 = 
| casualties2 = 
| casualties3 = 
| notes    = 
}}

Note: When using parameters, avoid the ambiguous abbreviation "N/A", and instead use "unknown" or "none". All subjective or qualitative judgements and numerical quantities or statistics must be cited to a reliable source (see WP:MILMOS#CITE).

ພາຣາມິເຕີ[ດັດແກ້]

 • conflict – ຊື່ຄວາມຂັດແຍ້ງ (ເຊັ່ນ "ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ" ຫຼື "ສົງຄາມເກົາຫຼີ")
 • width - ຕົວເລືອກ - ກຳນົດຄວາມກວ້າງກ່ອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ "400px" ຄ່າເດີມເປັນ "315px"
 • partofoptional – the larger conflict containing the event described in the article. For battles or campaigns, this should be the war during which the event takes place; for particularly large wars, this may include a theatre (e.g. "the Eastern Front of World War II"). For wars, the parameter may be used to link to a larger group of wars (e.g. the Italian War of 1521–26 to the Italian Wars). It may be necessary to insert "the" before the name of the war for proper grammar.
 • imageoptional – an image for the warbox. Given in the form File:Example.jpg
 • image_sizeoptional – a size for the image
 • altoptionalAlternative text for image that is accessible to screen readers to help the visually impaired
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • dateoptional – the date of the conflict described. Convention is to give the actual date for battles and the years for wars, but this does not always apply.
 • place – the location of the conflict. For conflicts covering a wide area, a general description (e.g. "France", or "Europe", or "Worldwide") may be used.
 • coordinatesoptional – the location of the structure, given as a coordinate pair by using {{coord}} with display=inline,title. Used to display the geographic location of the conflict and the location on a map added with the map_type parameter.
 • map_typeoptional – the base map to be used for the location map, e.g. "Scotland"; see {{location map}} for more details.
 • map_reliefoptional – "yes" if the location map is a relief map; see {{location map}} for more details.
 • map_sizeoptional – width of the location map in pixels (px), e.g. "150"; defaults to: "220".
 • map_markoptional – the name of a file to use as the location map marker, e.g. Green_pog.svg; defaults to: "Red_pog.svg".
 • map_marksizeoptional – width of the location map marker in pixels (px), e.g. "10"; defaults to: "8".
 • map_captionoptional – caption displayed below the location map; defaults to "Location within {{{map_type}}}", e.g. "Location within Scotland".
 • map_labeloptional – the label placed next to the marker on the location map.
 • territoryoptional – any changes in territorial control as a result of the conflict; this should not be used for overly lengthy descriptions of the peace settlement.
 • actionoptional – In case of Coup d'État, short description of modus operandi, e.g. "...marched over the city...", "...dissolving the Congress of the Republic...", "...take the government hostage ...", "...put the country under military control ...", etc.
 • resultoptional – this parameter may use one of two standard terms: "X victory" or "Inconclusive". The term used is for the "immediate" outcome of the "subject" conflict and should reflect what the sources say. In cases where the standard terms do not accurately describe the outcome, a link or note should be made to the section of the article where the result is discussed in detail (such as "See the ແມ່ແບບ:Blue section"). Such a note can also be used in conjunction with the standard terms but should not be used to conceal an ambiguity in the "immediate" result. Do not introduce non-standard terms like "decisive", "marginal" or "tactical", or contradictory statements like "decisive tactical victory but strategic defeat". Omit this parameter altogether rather than engage in speculation about which side won or by how much.
 • statusoptional – for ongoing conflicts, the current status of the conflict. This should not be used if a final result (above) is provided.
 • combatants_headeroptional – sets the header text for the combatants section. Default is "Belligerents". In case of Coup d'État, use "Government-Insurgents   "
 • combatant1/combatant2/combatant3optional – the parties participating in the conflict. This is most commonly the countries whose forces took part in the conflict; however, larger groups (such as alliances or international organizations) or smaller ones (such as particular units, formations, or groups) may be indicated if doing so improves reader understanding. When there is a large number of participants, it may be better to list only the three or four major groups on each side of the conflict, and to describe the rest in the body of the article. The combatant3 field may be used if a conflict has three distinct "sides", and should be left blank on other articles. Combatants should be listed in order of importance to the conflict, be it in terms of military contribution, political clout, or a recognized chain of command. If differing metrics can support alternative lists, then ordering is left to the editors of the particular article.
  • combatant1a/combatant2a/combatant3aoptional – in cases where the parties significantly changed over the course of the conflict, these subsidiary fields may be used to provide additional rows for the combatantN fields (above).
  • combatant1b/combatant2b/combatant3boptional – additional row, as above.
  • combatant1c/combatant2c/combatant3coptional – additional row, as above.
  • combatant1d/combatant2d/combatant3doptional – additional row, as above.
 • commander1/commander2/commander3optional – the commanders of the military forces involved. For battles, this should include military commanders (and other officers as necessary). For wars, only prominent or notable leaders should be listed, with an upper limit of about seven per combatant column recommended. Ranks and position titles should be omitted. The {{KIA}} and {{POW}} templates may be included immediately after the names of commanders who were killed in action or surrendered and were taken prisoner, respectively. The commander3 field can only be used if the combatant3 field is set.
 • units1/units2/units3optional – the units or formations involved. If a large number of distinct formations is present, it may be better to reference an order of battle in the body of the article than to include the entire list in this field. The units3 field can only be used if the combatant3 field is set.
 • strength1/strength2optional – the numerical strength of the units involved.
 • polstrength1/polstrength2optional – In case of Coup d'Etat, political organizations that supported the government (1) respective the insurgents (2).
 • milstrength1/milstrength2optional – In case of Coup d'Etat, military units that supported the government (1) respective the insurgents (2).
 • strength3optional – if combatant3 is set, this is a third strength field identical to the two above; if it is not set, this is an alternate combined field for use where only the total participation in a conflict is known.
 • casualties1/casualties2optional – casualties suffered, including dead, wounded, missing, captured, and civilian deaths. Terms such as "dead" (or "killed"), "wounded", or "captured" should be used in place of abbreviations such as "KIA" or "POW".
 • casualties3optional – if combatant3 is set, this is a third casualty field identical to the two above; if it is not set, this is an alternate combined field for use where only the total casualties of a conflict are known, or where civilian casualties cannot be directly attributed to either side.
 • notesoptional – optional field for further notes; this should only be used in exceptional circumstances.

ຕົວຢ່າງ[ດັດແກ້]

ຍຸດທະການທີ່ວອແຕຣ໌ລູ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ສົງຄາມນະໂປລຽນ

ລູປ ຍຸດທະການທີ່ວອເຕີຣ໌ລູ ໃນປີ ຄ.ສ. 1815
ວັນທີ18 ມິຖຸນາ ຄ.ສ. 1815
ສະຖານທີ່
ຜົນ ໄຊຊະນະຂອງຝ່າຍສັມພັນທະມິດ
ຄູ່ສົງຄາມ
ຝຣັ່ງ ຈັກກະວັດຝຣັ່ງ
ຜູ້ບັນຊາການ ແລະ ຜູ້ນຳ
ຝຣັ່ງ ນະໂປລຽນ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ Duke of Wellington
ແມ່ແບບ:Country data Prussia Gebhard Leberecht von Blücher
ໂຮນລັງ William of Orange
ກຳລັງ
73,000 120,000
ຄວາມສູນເສຍ
42,000 24,000
{{ກ່ອງຂໍ້ມູນ ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ
| conflict = ຍຸດທະການທີ່ວອແຕຣ໌ລູ
| partof = [[ສົງຄາມນະໂປລຽນ]]
| image = [[ລູປ:Battle of Waterloo 1815.PNG|300px]]
| caption = ລູປ ''ຍຸດທະການທີ່ວອເຕີຣ໌ລູ'' ໃນປີ ຄ.ສ. 1815
| date = 18 ມິຖຸນາ ຄ.ສ. 1815
| place = [[ວອເຕີຣ໌ລູ]] [[ປະເທດເນເທີແລນດ໌]]<br />(ປັດຈຸບັນແມ່ນ[[ປະເທດເບລຍຽມ]])
| result = ໄຊຊະນະຂອງຝ່າຍສັມພັນທະມິດ
| combatant1 = {{flagicon|france|1815}} [[ຈັກກະວັດຝຣັ່ງທີ່ຫຼື່ງ|ຈັກກະວັດຝຣັ່ງ]]
| combatant2 = {{plainlist|
* {{flagicon|United Kingdom}} [[ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ]]
* {{flagicon|Prussia|1803}} [[ຣາຊະອານາຈັກປຣັສເຊຍ|ປຣັສເຊຍ]]
* {{flagicon|Netherlands}} [[ປະເທດເນເທີແລນດ໌|ເນເທີແລນດ໌]]
}}
| commander1 = {{flagicon|france|1815}} [[ຈັກກະພັດນະໂປລຽນທີ່ຫຼື່ງ|ນະໂປລຽນ]]
| commander2 = {{flagicon|United Kingdom}} [[Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington|Duke of Wellington]]<br/>{{flagicon|Prussia|1803}} [[Gebhard Leberecht von Blücher]]<br/>{{flagicon|Netherlands}} [[William II of the Netherlands|William of Orange]]
| strength1 = 73,000
| strength2 = 120,000
| casualties1 = 42,000
| casualties2 = 24,000
}}