ແມ່ແບບ:Coord

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


Documentation icon ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ[ເບິ່ງ] [ແກ້] [ປະຫວັດ] [ລ້າງແຄຊ]

ແມ່ແບບ {{coord}} ຈະສ້າງໂດຍພິກັດພູມສາດຕາມພາລາມິເຕີທີ່ລະບຸໄວ້ລົງໄປ

ພິກັດພູມສາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເປັນໄປຕາມ WGS84 (ລະຕິຈູດ; ລອງຈິຈູດ) ສາມາດລະບຸທັງລູບແບບທົດສະນິຍົມ ຫຼືລູບແບບອົງສາ ລິປດາ ພິລິບດາ ກະໄດ້

ລູບແບບພິກັດອາຈເປັນໄປໄດ້ 2 ແບບຄື

  • ອົງສາ/ລິບດາ/ພິລິບດາ (dms) ແຕ່ຄວນລະອຽດອາດສິມີສະເພາະ ອົງສາ ຫຼືອົງສາ/ລິບດາ ຫຼືອົງສາ/ລິບດາ/ພິລິບດາ ກະໄດ້
  • ທົດສະນິຍົມ (deg)

ການໃຊ້ແທນທີ່ແມ່ແບບທີ່ລ້າສະໄໝ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ {{Coord}} ສາມາດໃຊ້ແທນທີ່ {{coor d}}, {{coor dm}}, {{coor dms}}, {{coor at d}}, {{coor at dm}}, {{coor at dms}}, {{coor title d}}, {{coor title dm}} และ {{coor title dms}} ພາຣາມິເຕີແທບເກືອບຄືທັງໝົດທຸກປະການ (ມີພຽງພາຣາມິເຕີ display ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ)

ຕົວຢ່າງ:

{{coord|12|34|N|45|...}} ແທນທີ່ {{coor title dm|12|34|N|45|...}}
{{coord|12|34|12|N|...}} ແທນທີ່ {{coor at dms|12|34|12|N|...}}
{{coord|10.2|-20.3}} ຫຼື {{coord|10.2|-20.3}} ແທນທີ່ {{Coord|10.2|N|-20.3|E}}

ການສະແດງຜຢນ[ດັດແກ້]

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພິກັດພູມສາດ ຈະສະແດງຜົນໃນຮູບແບບຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້

ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງຜົນໃນຮູບແບບອົງສາ/ລິບດາ/ພິລິບດາ (dms) ສະເໝີ ໃຫ້ແກ້ໄຟລ໌ common.css:

.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງຜົນທົດສະນິຍົມ (deg) ສະເໝີ ໃຫ້ແກ້ໄຟລ໌ common.css:

.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງຜົນທັງສອງຮູບແບບສະເໝີ ໃຫ້ແກ້ໄຟລ໌ common.css:

.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

If CSS is disabled, or you have an old copy of MediaWiki:Common.css cached, you will see both formats. (The cache for Common.css takes 31 days to expire, and the changes were made 2007-04-04. You can either clear your cache or manually refresh this URL: [1].)

ການໃຊ້ງານ[ດັດແກ້]

{{coord|latitude|longitude|parameters|display=display}}
{{coord|dd|N/S|dd|E/W|parameters|display=display}}
{{coord|dd|mm|N/S|dd|mm|E/W|parameters|display=display}}
{{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|parameters|display=display}}
  • display, which is optional, can be one of the following:
    • inline (default) : display the coordinate inline
    • title: display the coordinate by the article title, right-justified (replaces {{coor title dms}} family)
    • inline,title: display both inline at title (replaces {{coor at dms}} family)

Note: using the title attribute indicates that the coordinates apply to the article, and not just one of (perhaps many) places mentioned in it — so it should only be omitted in the latter case. It will be used to add the article to services such as Google Earth layers.

ຕົວຢ່າງ[ດັດແກ້]

(These are live geo-microformats and should be detected on this page by parsers)

ແມ່ແບບ:Template example rowແມ່ແບບ:Template example rowແມ່ແບບ:Template example rowແມ່ແບບ:Template example rowແມ່ແບບ:Template example rowແມ່ແບບ:Template example rowແມ່ແບບ:Template example row

ແມ່ແບບ:Template example row ແມ່ແບບ:Template example row ແມ່ແບບ:Template example row

{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dms}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dec}} 55°45′08″N 37°36′56″E / 55.752222°N 37.615556°E / 55.752222; 37.615556
{{coord|52|28|59|N|1|53|37|W |display=inline,title|region:GB_type:city}} 52°28′59″N 1°53′37″W / 52.48306°N 1.89361°W / 52.48306; -1.89361ພິກັດພູມສາດ: 52°28′59″N 1°53′37″W / 52.48306°N 1.89361°W / 52.48306; -1.89361 Birmingham - with display and parameter settings; note display also in title of this page.

Class names[ດັດແກ້]

The class names geo, latitude and longitude are used to generate the microformat and MUST NOT be changed.

ຂໍ້ມູນແມ່ແບບ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:TemplateData header

Encodes the latitude and longitude coordinates of a location, provides a link to map of the location. This template does not work well with the Visual Editor, consider using {{coordDec}} for signed decimal degrees, {{coordDMS}} when degrees minutes and seconds are specified {{coordDM}} when only degrees and minutes are specified. To use this template you will need to use positional parameter following one of these schemes: {{coord | D | M | S | NS | D | M | S | EW | geo | opts}}, {{coord | D | M | NS | D | M | EW | geo | opts}}, {{coord | D| NS | D| EW | geo | opts}} {{coord | sD | sD | geo | opts}} where D is degrees, M is minutes, S seconds, sD signed decimal degrees, NS is N or S, EW is E or W, opts are named parameter and geo are the coordinate parameters described on the main doc page.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
11

Either degrees latitude or a signed decimal degrees latitude

Numbersuggested
22

Either: minutes latitude, signed decimal degrees longitude or 'N' or 'S'.

Stringsuggested
33

Either: second latitude, degrees longitude, 'N' or 'S' or GeoHack parameters

Stringoptional
44

Either: degrees longitude, 'N', 'S', 'E' or 'W' or GeoHack parameters

Stringoptional
55

Either: degrees longitude, minutes longitude or GeoHack parameters

Stringoptional
66

Either: minutes longitude, 'E' or 'W' or GeoHack parameters

Stringoptional
77

Either second longitude, or GeoHack parameters

Stringoptional
88

'E' or 'W'.

Stringoptional
99

GeoHack parameters. Example: dim:30_region:US-WI_type:event

Stringoptional
Wikidata itemqid

Retrieve coordinates from a WikiData entry instead of from this template's parameters

Example
Q513
Lineoptional
Displaydisplay

Where it is displayed. Can be one of: 'inline' in the body of the article, 'title' at the top of the article or 'inline,title' both

Suggested values
inline title inline,title
Default
inline
Linesuggested
Namename

a label to place on maps (default is PAGENAME)

Stringoptional
Notesnotes

text displayed immediately following the coordinates

Stringoptional
Formatformat

How the coordinates are displayed, either 'dec' or 'dms'

Suggested values
dec dms
Lineoptional
Geosearchnosave

Set to 'true' if you want to avoid this coordinate to be registered in the geosearch API.

Stringoptional

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]