ແມັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມັດ (m)ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ຄວາມຍາວ. ມັນ ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ຂອງ ຄວາມຍາວ ໃນລະບົບຫົວໜ່ວຍສາກົນ(SI) ແລະ ຖືກໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ ໃນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງ ວິທະຍາສາດ. ເມື່ອກ່ອນ ສະພາວິທະຍາສາດຝຣັ່ງ ກຳນົດ ໃຫ້ 1 ແມັດ ເທົ່າກັບ 1/10,000,000 ຂອງ ໄລຍະ ທາງ ແຕ່ ເສັ້ນສູນສູດ ຫາ ຂົ້ວໂລກເໜືອ ຜ່ານ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ. ແຕ່ ປະຈຸບັນ ມັນຖືກກຳນົດ ໂດຍ International Bureau of Weights and Measures ໃຫ້ ເທົ່າກັບ ໄລຍະທາງ ທີ່ ແສງ ໄປໄດ້ໃນ ສູນຍາກາດ ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາ 1/299,792,458 ວິນາທີ.

Historical ທ່ອນ ຕົວແບບແມັດສາກົນ ເຮັດໂດຍ ໂລຫະປະສົມ ລະຫວ່າງ ປລາຕິນ ແລະ ອິຣີດຽມ ທີ່ ເປັນ ມາດຕະຖານ ແຕ່ 1889 ຫາ 1960.
ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ
10−1 ເດຊີແມັດ dm 101 ເດກາແມັດ dam
10−2 ຊັງຕີແມັດ cm 102 ເຮັກໂຕແມັດ hm
10−3 ມິລີແມັດ mm 103 ກິໂລແມັດ km
10−6 ມິໂກຣແມັດ µm 106 ເມກາແມັດ Mm
10−9 ນາໂນແມັດ nm 109 ກິກາແມັດ Gm
10−12 ປິໂກແມັດ pm 1012 ເຕລາແມັດ Tm
10−15 ເຟັມໂຕແມັດ fm 1015 ເປຕາແມັດ Pm
10−18 ອັດໂຕແມັດ am 1018 ເອຊາແມັດ Em
10−21 ເຊັບໂຕແມັດ zm 1021 ເຊັດຕາແມັດ Zm
10−24 ຢົກໂຕແມັດ ym 1024 ຢອດຕາແມັດ Ym

ສົມທຽບໃສ່ຫົວໜ່ວຍອື່ນ[ດັດແກ້]

ຫົວໜ່ວຍ SI ຫົວໜ່ວຍອື່ນ
1 ແມັດ 10000/254 ≈ 39.37 ນິ້ວ
2.54 ຊັງຕີແມັດ 1 ນິ້ວ
1 ນາໂນແມັດ 10 ອົງສໂຕຣມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]