ແມັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມັດ (m)ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ຄວາມຍາວ. ມັນ ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ຂອງ ຄວາມຍາວ ໃນລະບົບຫົວໜ່ວຍສາກົນ(SI) ແລະ ຖືກໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ ໃນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຂອງ ວິທະຍາສາດ. ເມື່ອກ່ອນ ສະພາວິທະຍາສາດຝຣັ່ງ ກຳນົດ ໃຫ້ 1 ແມັດ ເທົ່າກັບ 1/10,000,000 ຂອງ ໄລຍະ ທາງ ແຕ່ ເສັ້ນສູນສູດ ຫາ ຂົ້ວໂລກເໜືອ ຜ່ານ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ. ແຕ່ ປະຈຸບັນ ມັນຖືກກຳນົດ ໂດຍ International Bureau of Weights and Measures ໃຫ້ ເທົ່າກັບ ໄລຍະທາງ ທີ່ ແສງ ໄປໄດ້ໃນ ສູນຍາກາດ ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາ 1/299,792,458 ວິນາທີ.

Historical ທ່ອນ ຕົວແບບແມັດສາກົນ ເຮັດໂດຍ ໂລຫະປະສົມ ລະຫວ່າງ ປລາຕິນ ແລະ ອິຣີດຽມ ທີ່ ເປັນ ມາດຕະຖານ ແຕ່ 1889 ຫາ 1960.
Historical ທ່ອນ ຕົວແບບແມັດສາກົນ ເຮັດໂດຍ ໂລຫະປະສົມ ລະຫວ່າງ ປລາຕິນ ແລະ ອິຣີດຽມ ທີ່ ເປັນ ມາດຕະຖານ ແຕ່ 1889 ຫາ 1960.
ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ
10−1 ເດຊີແມັດ dm 101 ເດກາແມັດ dam
10−2 ຊັງຕີແມັດ cm 102 ເຮັກໂຕແມັດ hm
10−3 ມິລີແມັດ mm 103 ກິໂລແມັດ km
10−6 ມິໂກຣແມັດ µm 106 ເມກາແມັດ Mm
10−9 ນາໂນແມັດ nm 109 ກິກາແມັດ Gm
10−12 ປິໂກແມັດ pm 1012 ເຕລາແມັດ Tm
10−15 ເຟັມໂຕແມັດ fm 1015 ເປຕາແມັດ Pm
10−18 ອັດໂຕແມັດ am 1018 ເອຊາແມັດ Em
10−21 ເຊັບໂຕແມັດ zm 1021 ເຊັດຕາແມັດ Zm
10−24 ຢົກໂຕແມັດ ym 1024 ຢອດຕາແມັດ Ym

ສົມທຽບໃສ່ຫົວໜ່ວຍອື່ນ[ດັດແກ້]

ຫົວໜ່ວຍ SI ຫົວໜ່ວຍອື່ນ
1 ແມັດ 10000/254 ≈ 39.37 ນິ້ວ
2.54 ຊັງຕີແມັດ 1 ນິ້ວ
1 ນາໂນແມັດ 10 ອົງສໂຕຣມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]