ມິໂກຣແມັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ມິໂກຣແມັດ ແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍຄວາມຍາວ ໃນລະບົບແມັດ ເທົ່າກັບ 1 ສ່ວນ 1000 ຫຼື ມິລີແມັດ ຫຼື 0.001 ມິລີແມັດ. ສັນຍາລັກໃນລະບົບ SI ແມ່ນ is μm.

ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ ສຳປະສິດ ຊື່ ເຄື່ອງໝາຍ
10−1 ເດຊີແມັດ dm 101 ເດກາແມັດ dam
10−2 ຊັງຕີແມັດ cm 102 ເຮັກໂຕແມັດ hm
10−3 ມິລີແມັດ mm 103 ກິໂລແມັດ km
10−6 ມິໂກຣແມັດ µm 106 ເມກາແມັດ Mm
10−9 ນາໂນແມັດ nm 109 ກິກາແມັດ Gm
10−12 ປິໂກແມັດ pm 1012 ເຕລາແມັດ Tm
10−15 ເຟັມໂຕແມັດ fm 1015 ເປຕາແມັດ Pm
10−18 ອັດໂຕແມັດ am 1018 ເອຊາແມັດ Em
10−21 ເຊັບໂຕແມັດ zm 1021 ເຊັດຕາແມັດ Zm
10−24 ຢົກໂຕແມັດ ym 1024 ຢອດຕາແມັດ Ym