Jump to content

ແຟຊັ້ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແຟຊັ້ນ (ອັງກິດ: fashion, ຝຣັ່ງ: mode) ແມ່ນຄຳທີ່ແປວ່າ "ສະໄໝນິຍົມຫຼືວິທີການທີ່ນິຍົມກັນທົ່ວໄປຊົ່ວໄລຍະເວລານຶ່ງ". ແມ່ນການຍອມຮັບຈົນເກີດເປັນຄ່ານິຍົມ ມີຂະບວນການເກີດພາສາໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລານຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຄຳວ່າ “ວິວັດທະນາການ” ທີ່ທິສະດີຂອງ ຊານ ດາວິນລະບຸໄວ້ວ່າວິວັດທະນາການ ແມ່ນ ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານແລະສາມາດຖ່າຍທອດສິ່ງນັ້ນໄປສູ່ລູກຫຼານໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄຳວ່າແຟຊັ້ນ ມັກມີຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບການແຕ່ງໂຕ.