ພາສາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພາສາໃນຄວາມຫມາຍຢ່າງກວ້າງ ​ຫມາຍຖຶງ ກະຣິຍາອາການທີ່ສະແດງອອກມາແລ້ວສາມາດເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັນໄດ້ ​ບ່ວ່າຈະແມ່ນ​ຣະຫວ່າງມະນຸດກັບມະນຸດ ມະນຸດກັບສັດ ຫຼືສັດກັບສັດ ສ່ວນພາສາໃນຄວາມຫມາຍຢ່າງແຄບນັ້ນ ຫມານຖຶງ ເສີຍງເວົ້າທີ່ມະນຸດໃຊືສື່ສານກັນເທົ່ານັ້ນ

ວິຊາທີ່ວ່າດ້ວຍການສຶກສາພາສາໃນແງ່ຕ່າງໆ ເລີຍກວ່າ ພາສາສາດ ເລິ່ມບຸກເບີກໂດຍແຟຣ໌ດິນອົງ​ ເດີ ໂຊຊູຣ໌ (Ferdinand de Saussure) ບຸກຄນທີ່ເວົ້າພາສາໃດກໍ່ຕາມ ຖືໄດ້ວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນເຊີງພາສາສາດຂອງພາສານັ້ນໆ

ພາສາມະນຸດ[ແກ້ໄຂ]

ພາສາມະນຸດຫຼືລຽວ່າພາສາທຳມະຊາດ ແລະຢູ່ໃນເນື້ຫາຂອງວິຊາພາສາສາດ ພາສາມະນຸດໂດຍທົ່ວໄປເຊື່ວ່າມີພັດທະນາການເຣິ່ມແລກສຳລັບໃຊ້ໃນການເວົ້າ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶງຖູກນຳມາໃຊ້ໃນການຂຽ ແລະໄດ້ມີການເຮັດການສຶກສາເພື່ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼັກໄວຍາກອນ

ພາສາຕ່າງໆ ມີການດຳຣົງຊີວິດ ເດີນທາງຈາກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງໄປອີກສະຖານທີ່ຫນຶ່ງ ມີການປ່ຽແປງໄປກັບເວລາ ແລະຕາຍໄປ ພາສາໃດໆ ທີ່ຢຸດ​ການພັດທະນາຫຼືຫານປ່ຽແປງຈະຖູກຈັດໃຫ້ແມ່ນພາສາຕາຍ ສ່ວນພາສາທີ່ຍັງຄົງມີສະພາວະບ່ຢຸດນິ່ງຫຼືມີການປົຽແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ຈັດແມ່ນພາສາທີ່ຍັງມີຊີວິດ

Commons
ຄອມມອນສ໌ ມີຮູບແລະສື່ອື່ນ ໆ ກ່ຽວກັບ :
ພາສາ