Jump to content

ເມືອງເອັບຊຳ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງເອັບຊຳ (ອັງກິດ: Epsom) ແມ່ນເມືອງຕະຫຼາດໃນມຸຍນີຊີປາລີເຕ (ເບີລາ; borough) ເອັບຊຳແລະຢູເອນ (Epsom and Ewell) ໃນເຊີລີ (Surrey) ປະເທດອັງກິດ ບາງສ່ວນນ້ອຍ ໆ ຂອງເມືອງເອັບຊຳຢູ່ໃນມຸຍນີຊີປາລີເຕຂອງໄລກິດແລະແບນສະເຕັດ (Reigate and Banstead) ແລະ ຂົງເຂດໂມນແວລີ (Mole Valley). ເມືອງເອັບຊຳຢູ່ 21.9 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກທິດຕາເວັນສຽງໃຕ້ທາງຕອນໃຕ້ຂອງເມືອງແຊລິງຄະລອດ (Charing Cross) ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຕເມືອງລອນດອນ ໂດຍວາງແຜນທີ່ໂດຍອໍຟິດຟໍແນຊະເນິນສະຕະທິສະຕິກ (Office for National Statistics).

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]