Jump to content

ເມືອງສີບຸນເຮືອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເມືອງສີບຸນເຮືອງ
ແຂວງໜອງບົວລຳພູ
ແຜນທີ່ແຂວງໜອງບົວລຳພູ ເນັ້ນເມືອງສີບຸນເຮືອງ
ສີບຸນເຮືອງເມືອງຄົນດີ ປະເພນີບຸນບັ້ງໄຟ ກ່ອງເຂົ້າໃຫຍ່ຊາວອີສານ ເດັ່ນຕະການຖ້ຳຜາສະຫວັນ ອັດສະຈັນເຂົາສາມຍອດ
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ອັກສອນລາວ ເມືອງສີບຸນເຮືອງ
ອັກສອນໂລມັນ Sri Bun Reuang District
ລະຫັດພູມິສາດ 3904
ລະຫັດໄປສະນີ 39180
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ພື້ນທີ່ 830.643 ຕລ.ກມ.
ປະຊາກອນ 111,438 ຄົນ (ພ.ສ. 2562)
ຄວາມໜາແໜ້ນ 134.15 ຄົນ/ຕລ.ກມ.
ຫ້ອງການເມືອງ
ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງວ່າການເມືອງສີບຸນເຮືອງ ໝູ່ທີ່ 7 ຕຳບົນເມືອງໃໝ່ ເມືອງສີບຸນເຮືອງ ແຂວງໜອງບົວລຳພູ 39180
ພິກັດ 16°57′57″N 102°16′48″E / 16.96583°N 102.28000°E / 16.96583; 102.28000
ໝາຍເລກໂທລະສັບ (66) 0 4235 3382
ໝາຍເລກໂທລະສານ (66) 0 4235 3382
ສາລານຸກົມປະເທດໄທ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາລານຸກົມປະເທດໄທ

ເມືອງໜອງບົວລຳພູ ເປັນເມືອງໜຶ່ງໃນແຂວງໜອງບົວລຳພູ

ອານາເຂດ

[ດັດແກ້]

ປະຫວັດເມືອງ

[ດັດແກ້]

ແຕ່ກ່ອນເມືອງສີບຸນເຮືອງແມ່ນເປັນເພີຍງແຕ່ໝູ່ບ້ານນ້ອຍ ໆ ຊື່ວ່າ ບ້ານໂນນສູງເປືອຍ ຂຶ້ນກັງກັບຕຳບົນຍາງຫຼໍ່ ເມືອງໜອງບົວລຳພູ ແຂວງອຸດອນທານີ ຕໍ່ມາໄດ້ຍົກຖານະເປັນເມືອງສີບຸນເຮືອງ ວັນທີ່ 1 ມີນາ ພ.ສ. 2512

ເມືອງສີບຸນເຮືອງມີສິ່ງສັກສິດຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງ ຄື ສານຫຼັກເມືອງ ຕາມປະຫວັດທີ່ໄດ່ເລົ່າມາ ຄຶ ສານຫຼັກຫຼັງເກົ່າຢູ່ຕຳບົນຍາງຫຼໍ່ ຕັ້ງຢູ່ແຄມນ້ຳມໍເປັນສານແບບພື້ນເມືອງຫຼັງນ້ອຍ ໆ ຫຼື ຫໍຕາປູ່ ຊາວບ້ານໄດ້ອັນເຊີນວິນຍານຕາແສງ ເຊີ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງເມືອງ ເຊື່ອກັນວ່າຕໍ່ມາມີຄວາມສັກສິດ ແລະມີອິດທິລິດສາມາດຄຸ້ມຄອງບ້ານເມືອງ ໃຫ້ລາດສະດອນຢູ່ເຍັນເປັນສຸກ ຊາວບ້ານຈຶງເກີດຄວາມສັດທາ ເຄົາລົບ ແລະຈັດເຄື່ອງບວງສວງເປັນປະຈຳທຸກປີຈົນເປັນປະເພນີສືບຕໍ່ກັນມາ ປັດຈຸບັນໄດ້ຍ້າຍມາຕັ້ງຢູ່ບ້ານມ່ວງແກ້ວ ໝູ່ທີ່ 7 ຕຳບົນເມືອງໃໝ່ ເມືອງສີບູນເຮືອງ ແຂວງໜອງບົວລຳພູ [1]

ບັນດາຕຳບົນໃນເຂດການປົກຄອງ

[ດັດແກ້]

ການປົກຄອງສ່ວນພາກພື້ນ

[ດັດແກ້]

ເມືອງໜອງບົວລຳພູ ແບ່ງເຂດການປົກຄອງຍ່ອຍເປັນ 12 ຕຳບົນ 158 ບ້ານ ໄດ້ແກ່

1. ຕຳບົນເມືອງໃໝ່ (Meuang Mai) 15 ບ້ານ 7. ຕຳບົນຍາງຫຼໍ່ (Yang Lho) 15 ບ້ານ
2. ຕຳບົນສີບຸນເຮືອງ (Si Bun Heuang) 16 ບ້ານ 8. ຕຳບົນໂນນມ່ວງ (Non Muang) 12 ບ້ານ
3. ຕຳບົນໜອງບົວໃຕ້ (Nong Bua Tai) 10 ບ້ານ 9. ຕຳບົນໜອງກຸງແກ້ວ (Nong Kung Kaew) 13 ບ້ານ
4. ຕຳບົນກຸດສະທຽນ (Kud Sa Tien) 8 ບ້ານ 10. ຕຳບົນໜອງແກ (Nong Kae) 11 ບ້ານ
5. ຕຳບົນນາກອກ (Na Kok) 23 ບ້ານ 11. ຕຳບົນຊາຍທອງ (Xai Thong) 10 ບ້ານ
6. ຕຳບົນໂນນສະອາດ (Non Sa Ad) 17 ບ້ານ 12. ຕຳບົນຫັນນາງາມ (Han Na Ngam) 8 ບ້ານ

ການປົກຄອງສ່ວນທ້ອງຖິ່ນ

[ດັດແກ້]

ພື້ນທີ່ເມືອງສີບຸນເຮືອງ ແບ່ງເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເປັນ 14 ເຂດ ໄດ້ແກ່

 • ເທດສະບານຕຳບົນຈອມທອງ ມີຂົງເຂດປົກຄອງບາງສ່ວນຂອງຕຳບົນສີບຸນເຮືອງ
 • ເທດສະບານຕຳບົນໂນນສູງເປືອຍ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ບາງສ່ວນຂອງຕຳບົນເມືອງໃໝ່
 • ເທດສະບານຕຳບົນໂນນສະອາດ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນໂນນສະອາດໝົດຕຳບົນ
 • ເທດສະບານຕຳບົນຍ່າງຫຼໍ່ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ບາງສ່ວນຂອງຕຳບົນຍ່າງຫຼໍ່ໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນເມືອງໃໝ່ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນເມືອງໃໝ່ (ນອກເຂດເທດສະບານຕຳບົນໂນນສູງເປືອຍ)
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນສີບຸນເຮືອງ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນສີບຸນເຮືອງ (ນອກເຂດເທດສະບານຕຳບົນຈອມທອງ)
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນໜອງບົວໃຕ້ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນໜອງບົວໃຕ້ໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນກຸດສະທຽນ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນກຸດສະທຽນໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນນາກອກ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນນາກອກໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນໂນນສະອາດ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນໂນນສະອາດໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນຍາງຫຼໍ່ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນຍາງຫຼໍ່ໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນໂນນມ່ວງ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນໂນນມ່ວງໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນໜອງກຸງແກ້ວ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນໜອງກຸງແກ້ວໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນໜອງແກ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນໜອງແກໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນຊາຍທອງ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນຊາຍທອງໝົດຕຳບົນ
 • ອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນຫັນນາງາມ ມີຂົງເຂດປົກຄອງພື້ນທີ່ຂອງຕຳບົນຫັນນາງາມໝົດຕຳບົນ

ອ້າງອີງ

[ດັດແກ້]
 1. [1] Archived 2021-01-22 at the Wayback Machineປະຫວັດເມືອງສີບຸນເຮືອງ