ເຈົ້າຊາຍ ສຸລິວົງ ສະຫວ່າງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

Crown Prince Soulivong Savang (ເກີດ 8 ພຶດສະພາ 1963), ເປັນຫລານຊາຍຂອງເຈົ້າຊິວິດ ສະວ່າງ ວັດທະນາ] ເປັນຣັດຖະທາຍາດຂອງຜູ້ຄອງບັນລັງຂອງລາວ . ປະເທດລາວປົກຄອງດ້ວຍລະບອບລາຊາອານາຈັກລາວໃນປີ1975ຄືນຫລັງ, ໃນປີ1975 ຄອມມຸນິດລາວພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິດວັດລາວໄດ້ເຂົ້າມາສະຖາປະນາເປັນ ສປປລາວແລະບັງຄັບໃຫ້ ເຈົ້າຊິວິດສີສະວ່າງ ວັດທະນາປົດຣາຊະບັນລັງ. ເຈົ້າສຸລິວົງໄດ້ໜີລີ້ໄພຢູ່ເມືອງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ.ອ້າງອິງ[ດັດແກ້]

ແປຈາກອັງກິດ