Jump to content

ອຳເພີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອຳເພີ (ໄທ:อำเภอ) ແມ່ນໜ່ວຍການປົກຄອງໃນປະເທດໄທ ລຳດັບຮອງມາຈາກຈັງຫວັດ ຈັດຕັ້ງຂື້ນໂດຍການກາແມ່ນພະລາດຊະກິດດີກາ ມີຖານະແມ່ນລາດຊະການບໍລິຫານສ່ວນພາກພື້ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບຽບບໍລິຫານລາດຊະການແຜ່ນດິນ ໂດຍໃນແຕ່ລະອຳເພີຊິແບ່ງສ່ວນຍ່ອຽອອກແມ່ນ ຕຳບົນ

ການບໍລິຫານງານ[ດັດແກ້]

ການບໍລິຫານງານອຳເພີ ມີນາຍອຳເພີ ເປັນຫົວໜ້າປົກຄອງບັງຄັບບັນຊາ ແລະມີຫົວໜ້າສ່ວນລາດຊະການປະຈຳອຳເພີທີ່ກະຊວງກົ້ມສົ່ງມາປະຈຳໃນອຳເພີ ແລະປະຫຼັດອຳເພີ ເປັນຜູ້ຊ່ອຽໃນການປັດຕິບັດໜ້າທີ່ ມີທີ່ເຮັດການຢູ່ທີ່ "ທີ່ວ່າການອຳເພີ"

ໃນປັດຈຸບັນປະເທດໄທມີ ໘໗໘ ອຳເພີ ໃນ ໗໕ ຈັງຫວັດ ຈຳນວນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະອຳເພີຊິມີຈຳນວນຕ່າງກັນໄປ ຄື ອຳເພີເມືອງສະໝຸດປາການມີປະຊາກອນ ໔໙໕,໙໒໑ ຄົນ ຂະນະທີ່ອຳເພີເກາະກູດ (ຈັງຫວັດຕາດ) ມີປະຊາກອນພຽງ ໒,໒໑໓ ຄົນ (ຄ.ສ. ໒໐໐໙)

ນາຍອຳເພີ[ດັດແກ້]

ນາຍອຳເພີ ແມ່ນຕຳແໜ່ງຂ້າລາດຊະການພົນເຮືອນສາມັນ ສັງກັດກົ້ມການປົກຄອງ ກະຊວງມະຫາດໄທ ປະເພດອຳນວຍການ ລະດັບຕົ້ນ (ລະດັບ ໘) ຍົກເວ້ນອຳເພີເມືອງ ແລະອຳເພີທີ່ມີຄວາມຈະເລີນທາງເສດຖະກິດສູງ ນາຍອຳເພີຊິເປັນຂ້າລາດຊະການ ປະເພດອຳນວຍການ ລະດັບສູງ (ລະດັບ ໙) ມີອຳນາດໜ້າທີ່ໃນການບັງຄັບບັນຊາສ່ວນລາດຊະການໃນອຳເພີ ແລະກຳນຳເບິ່ງດູແລການບໍລິຫານງານຂອງອົງການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບົນໃນສັງກັດ

ການບັນຈຸແລະແຕ່ງຕັ້ງນາຍອຳເພີ ຊິໃຊ້ວິທີການສອບຄັດເລືອກປະຫຼັດອຳເພີ (ຫຼືທຽບເທົ່າ) ເພື່ອເຂົ້າຮັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນນາຍອຳເພີ ສັງກັດວິດທະຍາໄລການປົກຄອງ ແມ່ນເວລາ ໒ ປີ ຈາກນັ້ນຈຶງເອີ້ນບັນຈຸແຕ່ງຕັ້ງຕາມລຳດັບຜົນການຮຽນທີ່ສອບໄດ້

ປະຫຼັດອຳເພີ[ດັດແກ້]

ປະຫຼັດອຳເພີ (ເຈົ້າພະນັກງານປົກຄອງ) ແມ່ນຕຳແໜ່ງຂ້າລາດຊະການພົນເຮືອນສາມັນ ສັງກັດກົ້ມການປົກຄອງ ກະຊວງມະຫາດໄທ ປະເພທວິຊາການ ລະດັບປັດຕິບັດການ (ລະດັບ ໓-໕) ລະດັບຊຳນານການ (ລະດັບ ໖-໗) ຈົນຮອດລະດັບຊຳນານການພິເສດ (ລະດັບ ໘) ມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ອຽປັດຕິບັດງານຂອງນາຍອຳເພີ

ການບັນຈຸແລະແຕ່ງຕັ້ງປະຫຼັດອຳເພີ (ເຈົ້າພະນັກງານປົກຄອງ) ປັດຕິບັດການ ຊິໃຊ້ວິທີການເປີດສອບແຂ່ງຂັນແຕ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ມີຄຸນນະວຸດທາງດ້ານລັດຖະສາດ ລັດຖະປະສາສົນສາດ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຫຼືສາຂາອື່ນໆ ທີ່ກຳໝົດໃห้ສະໝັກໄດ້ ສ່ວນປະຫຼັດອຳເພີ (ເຈົ້າພະນັກງານປົກຄອງ) ຊຳນານການພິເສດ ຊິບັນຈຸແລະແຕ່ງຕັ້ງຈາກບຸກຄົນທີ່ຜ່ານການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນນາຍອຳເພີມາແล้ວ ຫຼືເອີ້ນວ່າ "ປະຫຼັດອາວຸໂສ"

ອຳເພີເມືອງ[ດັດແກ້]

ອຳເພີເມືອງ ແມ່ນອຳເພີພິເສດ ມີລັກສະໜະຄ້າຍນຳເມືອງຫຼວງຂອງຈັງຫວັດ ຊິແມ່ນທີ່ຕັ້ງຂອງໜ່ວຍງານສຳຄັນລະດັບຈັງຫວັດ (ໂຮມທັ້ງ ສາລາກາງຈັງຫວັດ ນຳ) ອຳເພີເມືອງຈຶງມັກຊິມີຄວາມຈະເລີນ ແລະປະຊາກອນໜາແນ່ນກວ່າອຳເພີອື່ນ ໆ ໃນພາສາລາດຊະການ ອຳເພີເມືອງໃນແຕ່ລະຈັງຫວັດ ຊິຕ້ອງເອີ້ນຊື່ ໂດຍມີຊື່ຈັງຫວັດຕໍ່ທ້າຍ ເຊົ່ນ ອຳເພີເມືອງຊຸມພອນ ອຳເພີເມືອງຊຽງໃໝ່ ອຳເພີເມືອງສີສະເກດປະຊາກອນໃນບາງຈັງຫວັດ ຊິບໍ່ນິຍົມເອີ້ນອຳເພີເມືອງຂອງຕົນວ່າ ອຳເພີເມືອງ ແຕ່ "ມັກຊິ" ເອີ້ນ ຊື່ຈັງຫວັດນັ້ນ ໆ ແທນ ຄື ໄປຂອນແກ່ນ ສຳລັບຄົນໃນຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ຍ່ອມໝາຍເຖີງ ຍ່າງທາງໄປອຳເພີເມືອງຂອງຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ (ຫຼືອາດເອີ້ນຊື່ອື່ນໃນທ້ອງຖິ່ນແທນ) ຄື ໂຄລາດ

ມີພຽງຈັງຫວັດດຽວໃນປະເທດໄທທີ່ບໍ່ມີອຳເພີເມືອງ ຄື ຈັງຫວັດພະນະຄອນສີອະຍຸດທະຍາ ແຕ່ມີອຳເພີພະນະຄອນສີອະຍຸດທະຍາແທນ (ເດີມຊື່ອຳເພີຮອບກຸງ ຕໍ່ມາປ່ຽນແມ່ນອຳເພີກຸງເກົ່າ ກ່ອນຊິປ່ຽນມາໃຊ້ຊື່ປັດຈຸບັນ) ອຳເພີທີ່ມີຊື່ຄືນຳຈັງຫວັດ ຄື ອຳເພີພະນະຄອນສີອະຍຸດທະຍາ ແຕ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນບ່ອນຕັ້ງຂອງສາລາກາງຈັງຫວັດຄື ອຳເພີເມືອງຂອງຈັງຫວັດອື່ນ ໆ .

ອ້າງອິງ[ດັດແກ້]