ອາລົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນທາງຈິດວິທະຍາ ປັດຊະຍາ ແລະສາຂາຍ່ອຍອື່ນ ໆ ອາລົມ (ອັງກິດ: emotion, ຝຣັ່ງ: émotion) ໝາຍເຖິງປະສົບການໃນຄວາມຮູ້ສຳນຶກແລະອັດຕະວິໄສທີ່ຖືກກຳໜົດລັກສະນະສະເພາະໂດຍການສະແດງອອກທາງຈິດສະລີລະວິທະຍາ ປະຕິກິລິຍາທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະສະພາບຈິດໃຈ. ອາລົມມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງແລະຖືກຈັດວ່າມີອິດທິພົນເຊິ່ງກັນແລະກັນກັບພື້ນອາລົມ ພື້ນອາລົມແຕ່ກຳເໜີດ ບຸຄະລິກະພາບ ນິໄສ ແລະແຮງຈູງໃຈ ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຮອກໂມນແລະສານສື່ປະສາດ. ອາລົມມັກເປັນພະລັງຂັບດັນເບື້ອງຫຼັງພຶຕິກຳບໍ່ວ່າແນວບວກຫຼືແນວລຶບ