Jump to content

ອາທິດສັກສິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ອາທິດສັກສິດ
ການສະເດັດໄປທີ່ Jerusalem ຂອງພຣະເຢຊູແລະ ສາວົກຂອງພະອົງ ໃນວັນ Palm Sunday ສະແດງເຖິງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາທິດທີ່ສັກສິດ, ອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ ເທດສະການເຂົ້າສູ່ທັມ.
ປະເພດຄຣິສະຕຽນ
ການຖືປະຕິບັດການໄປຮ່ວມພິທີຢູ່ໂບດ
ວັນທີອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເທດສະການເຂົ້າສູ່ທຳ ຫຼື Lent
ວັນທີໃນປີ 2023
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Western)
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Eastern)
ວັນທີໃນປີ 2024
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Western)
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Eastern)
ວັນທີໃນປີ 2025
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Western)
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Eastern)
ວັນທີໃນປີ 2026
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Western)
  • Script error: No such module "Easter". – Script error: No such module "Easter". (Eastern)
ຄວາມຖີ່ມີທຸກປີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງEastertide

 

ໃນ ິດຕະສາສະໜາ, ອາທິດທີ່ສັກສິດ ( ພາສາລາຕິນ : Hebdomas Sancta ຫຼື Hebdomas Maior , ‘Greater Week’; ເກຣັກ: Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς ' ອາທິດສັກສິດແລະຍິ່ງໃຫຍ່ ' ) ແມ່ນອາທິດກ່ອນ ເທດສະການ ອີສເຕີ . ມັນກໍ່ແມ່ນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ ເທດສະການເຂົ້າສູ່ທຳ, ໃນພາກຕາເວັນຕົກ, - Palm Sunday, Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday (Spy Wednesday), Maundy Thursday (Holy Thursday), ວັນສຸກທີ່ດີ (ວັນສຸກທີ່ສັກສິດ), ແລະ ວັນເສົາທີ່ສັກສິດ - ແມ່ນທັງໝົດລວມຢູ່ນຳ.