Jump to content

ເທດສະການ ອີສເຕີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Easter
ສັນຍາລັກແຫ່ງການຟື້ນຄືນຊີບຂອງພຣະເຢຊູ ພັນລະນາເຖິງ ພຣະເຢຊູ ໄດ້ທຳລາຍປະຕູແຫ່ງນາຣົກ ແລະ ນຳເອົາ ອາດາມອອກມາຈາກ ສຸສານ. ພຣະເຢຊູຖືກອອ້ມຂ້າງດ້ວຍນັກບຸນ ແລະ ຊາຕານ ເຊິ່ງຖືກວາດເປັນຊາຍແກ່ກຳລັງຖືກລ່າມໂສ້. (See Resurrection of Jesus in Christian art.)
ປະເພດຄິດຕະສາສະໜາ, ວັດທະນະທຳ
ຄວາມສຳຄັນສະຫລອງ ການຟື້ນຊີບຂອງພຣະເຢຊູ
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງການເຂົ້າໂບດ ຫລື ເມສ, ຮັບປະທານອາຫານຄອບຄົວ, ການຕົກແຕ່ງໄຂ່ອີສເຕີ, ແລະການໃຫ່ຂອງຂວັນ
ການຖືປະຕິບັດອະທິຖານ, ເຝົ້າໝົດຄືນໃນໂບດ, ບໍລິການພະອາທິດຂຶ້ນ
ວັນທີກຳນົດໂດຍ ການຄຳນວນຕາມປະຕິທິນອີສເຕີ
ວັນທີໃນປີ 2024
  • (Western)
  • (Eastern)
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງPassover, since it is regarded as the Christian fulfillment of Passover; Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima, Shrove Tuesday, Ash Wednesday, Clean Monday, Lent, Great Lent, Palm Sunday, Holy Week, Maundy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday which lead up to Easter; and Divine Mercy Sunday, Ascension, Pentecost, Trinity Sunday, Corpus Christi and Feast of the Sacred Heart which follow it.

ວັນ ອີສເຕີ, [nb 1] ຍັງເອີ້ນວ່າ Pascha(ອັງກິດ: Easter; ອັງກິດບູຮານ: Ēostre ຫລື ອັງກິດ: Pasch, Pascha; ລາຕິນ: Pascha ປັສຄາ; ເກຼັກ: Πάσχα, Paskha; ແອຣາເມອິກ: פַּסחא Pasḥa; ມາຈາກຮີບຣູ: פֶּסַח‎ Pesaḥ) ຫຼື Resurrection Sunday, ແມ່ນ ງານບຸນ ແລະ ວັນພັກ ເພື່ອສະຫລອງການ ຟື້ນຄືນພຣະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ ຈາກການສິ້ນພະຊົນ, ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ພຣະຄຳພີ ໃໝ່ ວ່າ ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນມື້ທີສາມພາຍຫລັງສິ້ນພະຊົນຫລັງຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ໂດຍ ຊາວໂຣມັນ ທີ່ ຄາວາລີ ຄສ 30 . ມັນແມ່ນຈຸດສູງສຸດຂອງການທໍລະມານ ຂອງພຣະເຢຊູ, ກ່ອນ ເທດສະການມະຫາພຣົດ (ຫລື Great Lent ), ເປັນເວລາ 40 ວັນຂອງ ການຖືສິນອົດເຂົ້າ, ການອະທິຖານ, ແລະ ການສຳນຶກຜິດກັບໃຈຈາກບາບ.ຊາວຄຣິສະຕຽນ ສ່ວນໃຫຍ່ອ້າງເຖິງອາທິດກ່ອນວັນ Easter ເປັນ " ອາທິດສັກສິດ ", ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍວັນຕ່າງໆຂອງ Easter Triduum, ລວມທັງ Maundy ວັນພະຫັດ, ເພື່ອລະນຶກເຖິງ ວັນ Maundy ແລະ ອາຫານຄ່ຳມື້ສຸດທ້າຍ, [1] [2] ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ວັນສຸກທີ່ສັກສິດ, ເພື່ອຈົດຈຳ ການຖືກຕຶງກາງເຂນ ແລະ ການສິ້ນພະຊົນຂອງພຣະເຢຊູ . [3] ໃນ ຄຣິສຕຽນຕາເວັນຕົກ, Eastertide, ຫລື ລະດູການ Easter, ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນອາທິດ Easter ແລະຈະແກ່ຍາວເຖິງເຈັດອາທິດ, ສິ້ນສຸດໃນມື້ທີ 50, ເທດສະການເພນເຕດຄອດ . ໃນ ຄຣິສຕຽນທາງຕາເວັນອອກ, ລະດູການຂອງ Pascha ເລີ່ມຕົ້ນໃນ Pascha ແລະສິ້ນສຸດລົງໃນມື້ທີ 40, ເທດສະການ ວັນສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ .

  1. Traditional names for the feast in English are "Easter Day", as in the Book of Common Prayer; "Easter Sunday", used by James Ussher (The Whole Works of the Most Rev. James Ussher, Volume 4) and Samuel Pepys (The Diary of Samuel Pepys, Volume 2) and just the word "Easter", as in books printed in 1575, 1584, 1586
  1. {{cite book}}: Empty citation (help)
  2. {{cite book}}: Empty citation (help)
  3. {{cite book}}: Empty citation (help)