Jump to content

ອາຊີອາຕິກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ພັບມົງໂກນແມ່ນລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍປົກກະຕິຂອງເຊື້ອຊາດມົງໂກນ.
ສາວຜິວເນື້ອສີຂາວໃນເມືອງ Xinjiang, ຈີນ.
ເດັກຍິງຫວຽດນາມ.

ອາຊີອາຕິກ (ພາສາຝະລັ່ງ: Asiatique) ຫຼື ມອງໂກລອຍ (ອັງກິດ: Mongoloid) ຫຼື ເຊື້ອຊາດມອງໂກນ ເປັນເຜົ່າພັນຂອງຄົນຜິວເຫຼືອງປະສົມດຳເລັກນ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍອາໄສໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກ. ຄຳວ່າ ມອງໂກລອຍ ມາຈາກຄຳວ່າ ມອງໂກນ ມີຄວາມໝາຍວ່າເໝືອນຊາວມອງໂກນ.