ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ (ພາສາອັງກິດ: bank rate ຫຼື discount rate) ແມ່ນ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ທະນາຄານກາງ ເກັບເອົາຈາກເງິນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນໂຕກາງທາງການເງິນອື່ນໆ. ໂດຍທົ່ວໄປ ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ຈະຖືກໃຊ້ ເປັນເຄື່ອງມື ຄວບຄຸມ ປະລິມານເງິນ ໃນ ເສດຖະກິດ.