Jump to content

ສົງຄາມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ລະເບີດນຸຍກະເລແອຢູ່ນາງາຊາກິໃນຊ່ວງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.

ສົງຄາມ (ຝຣັ່ງ: guerre) ຫຼື ການສູ້ຮົບ ແມ່ນ ສະຖານະຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ວຍອາວຸດລະຫວ່າງອົງການທີ່ເປັນອິສະລະ (ເຊັ່ນ ລັດຊາດແລະໂຕສະແດງທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຊາດ) ຫຼືແນວຮ່ວມຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍທົ່ວໄປມີລັກສະນະເປັນການຮາວີ ການທຳລາຍລ້າງລວມສຸດຂີດແລະປົກກະຕິມີອັດຕາຕາຍສູງ ຊຸດເຕັກນິກທີ່ກຸ່ມໃຊ້ດຳເນີນສົງຄາມ ເອີ້ນວ່າ ການສົງຄາມ ການປອດສົງຄາມ ປົກກະຕິເອີ້ນວ່າ ສັນຕິພາບ.

ອ້າງອີງ

[ດັດແກ້]