ສາລານຸກົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຮູບຕົວຢ່າງສາລານຸກົມ

ສາລານຸກົມ (ຄຳເຄົ້າ: ສາຣານຸກຣົມ) ສາມາດເປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບເລື່ອງທົ່ວໆໄປ ດັ່ງທີ່ໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນສາລານຸກົມທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຊັ່ນ ສາລານຸກົມບຣິເຕນນິກາໃນພາສາອັງກິດແລະສາລານຸກົມບຣັອກຮໍສ໌ (ເຢຍລະມັນ: Brockhaus)ໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ຫຼືສາລານຸກົມອາດຈະເປັນສາລານຸກົມທີ່ຄອບຄຸມເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະພູມພາກ, ປະເທດ, ຫຼືກຸ່ມຊົນ, ແລະຂະນະທີ່ບາງສາລານຸກົມໄດ້ເຮັດຂຶ້ນສະເພາະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງຈະມີເນື້ອໃນທີ່ອ່ານງ່າຍແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ສາລານຸກົມຈະໃຊ້ການຈັດລຽງຫົວຂໍ້ 2 ລັກສະນະ ແມ່ນ ລຽງຕາມອັກຂະລະ ແລະ ລຽງຕາມກຸ່ມເນື້ອໃນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດ້ມີການພິດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ. ກໍໄດ້ມີການເອົາສາລານຸກົມມາຈັດເກັບໃນຮູບແບບໃໝ່ລວມເຖິງການຈັດລຽງລຳດັບຂໍ້ມູນ, ດັ່ງໂຕຢ່າງ ເຊັ່ນ ໂຄງການວິກິພີເດຍ ແລະ(ອັງກິດ: h2g2) ເພື່ອໃຫ້ການໃຊ້ງານສາລານຸກົມນັ້ນງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້.

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]


ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]